Središnji sustav kalendara

Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje s 23.09.2013 pokrenuli su pilot projekt Središnji sustav kalendara vanbolničkog SKZZ-a ordinacija ortodoncije. U razdoblju od 23.09.2013. do 04.10.2013. organizirane su edukacije na kojima su timovi u djelatnosti ortodoncije upoznati s pilot projektom i educirani za rad u aplikaciji e-naručivanje. Prema evidenciji prisustva odaziv timova je bio oko 90%. Na edukaciji timovima su prikazane funkcionalnosti web aplikacije e-naručivanja koja služi za popunjavanje kalendara unutar Središnjeg sustava kalendara vanbolničkog SKZZ-a za pojedinu ordinaciju/tim.
Svakoj ordinaciji/timu je prikazan način korištenja, popunjavanje postojećim narudžbama, popunjavanje slobodnih termina i kreiranje termina za eNaručivanje.

Obaveza svih ordinacija ortodoncije je korištenje kalendara na način da upišu sve postojeće otvorene narudžbe na postupak iz KZN-a (katalog postupaka naručivanja) liječenje ortodontskom napravom u Središnji sustav kalendara vanbolničkog SKZZ-a do 01.12.2013. godine.

Predviđena je mogućnost integracije lokalnog kalendara korisnika unutar G9 aplikacije sa Središnjim sustavom kalendara vanbolničkog SKZZ-a putem web servisa koji je u izradi. Do kraja godine očekuje se da će proizvođači G9 aplikacija prilagoditi svoja rješenja i omogućiti funkcionalnost korištenja Središnjeg sustava kalendara vanbolničkog SKZZ-a i na taj način.

Izvor: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje