Bez obzira koju metodu autentikacije koristimo, prisutan je token. Za svaki token je vezana TTL (Token TTL – Time To Live) vrijednost koja određuje vrijeme trajanja tokena, ali inicijalne vrijednosti trajanja tokena su previsoke.

Kada kreiramo novi token, dodjeljuje mu se TTL vrijednost koja će biti određena prema slijedećem redoslijedu:

 1. U trenutku kreiranja tokena – možemo specificirati TTL vrijednost
 2. Endpoint Tune – default TTL određen za autentikacijsku metodu
 3. System Default – Konfigurirana sistemska default vrijednost Vault clustera (32 dana)

Pogledajmo originalne vrijednosti:

$ vault read sys/auth/token/tune

Key         Value
---         -----
default_lease_ttl  768h
description     token based credentials
force_no_cache    false
max_lease_ttl    768h
token_type      default-service

Kreirajmo novi token:

$ vault token create -policy=admins

Nakon kreiranja tokena, vidimo da je TTL (Time To Live) zaista 768 sati ili 32 dana. Naravno da je ta vrijednost naprosto previsoka jer, ovisno o situaciji, token mora imati uglavnom kratak životni vijek.

$ vault token create -policy=admins

Key         Value
---         -----
token        hvs.CAESIN4453fnv6WxKaxnVZzkIi05Pr8EEq********
token_accessor    cdSDa1ZQMLdcT8****
token_duration    768h
token_renewable   true
token_policies    ["admins" "default"]
identity_policies  []
policies       ["admins" "default"]

Pogledajmo default vrijednosti na razini cijelog clustera:

$ vault read sys/auth/token/tune

Obzirom da su default TTL vrijednosti 32 dana, promijenimo ih:

$ vault write sys/auth/token/tune default_lease_ttl=1h
$ vault write sys/auth/token/tune max_lease_ttl=24h

Pogledajmo sve autentikacijske methode:

$ vault auth list --detailed

Path      Plugin    Accessor          Default TTL  Max TTL  Token Type     Replication  Seal Wrap  External Entropy Access  Options  Description              UUID                  Version  Running Version     Running SHA256  Deprecation Status
----      ------    --------          -----------  -------  ----------     -----------  ---------  -----------------------  -------  -----------              ----                  -------  ---------------     --------------  ------------------
approle/    approle    auth_approle_1117e04c    system     90000   default-service  replicated   false    false           map[]   n/a                  ec7253ae-cd76-a09d-413f-736e45518578  n/a    v1.12.2+builtin.vault  n/a        supported
aws/      aws      auth_aws_8fb56394      system     system   default-service  replicated   false    false           map[]   n/a                  76f01ef4-88fc-cc28-0822-d8b99aed5d1c  n/a    v1.12.2+builtin.vault  n/a        supported
gcp-a/     gcp      auth_gcp_71d4a554      system     system   default-service  replicated   false    false           map[]   Managed by Terraform => k8s Module  b73b7dc6-be80-4331-47eb-0c7e5ec30b94  n/a    v0.14.0+builtin     n/a        supported
gcp-dev/    gcp      auth_gcp_001cb570      system     system   default-service  replicated   false    false           map[]   Managed by Terraform => k8s Module  72b23e84-509d-9e30-aede-9ae8c159366b  n/a    v0.14.0+builtin     n/a        supported
gcp-qa/    gcp      auth_gcp_7152718d      system     system   default-service  replicated   false    false           map[]   Managed by Terraform => k8s Module  e5e74aed-9977-1789-7fdf-5165f7feb414  n/a    v0.14.0+builtin     n/a        supported
gcp/      gcp      auth_gcp_9db2814d      system     system   default-service  replicated   false    false           map[]   n/a                  d2b8394f-1b95-8475-7db4-48757e92c3ff  n/a    v0.14.0+builtin     n/a        supported
kubernetes/  kubernetes  auth_kubernetes_7041dfb1  system     system   default-service  replicated   false    false           map[]   n/a                  6305a96e-8942-ebc9-1ce0-fac16aa7721d  n/a    v0.14.0+builtin     n/a        supported
oidc/     oidc     auth_oidc_5c7b37e0     system     system   default-service  replicated   false    false           map[]   Azure Authentication         16f0261e-a762-c0da-1120-9c75e142ca35  n/a    v1.12.2+builtin.vault  n/a        supported
token/     token     auth_token_f4e3928c     3600      86400   default-service  replicated   false    false           map[]   token based credentials        b928c31a-a28d-2892-45a8-35459cb9121b  n/a    v1.12.2+builtin.vault  n/a        n/a
userpass/   userpass   auth_userpass_945b5973   system     system   default-service  replicated   false    false           map[]   n/a                  62e8f04b-b38e-6c59-79dd-a41199d267a4  n/a    v1.12.2+builtin.vault  n/a        supported

Možemo primjetiti da je samo token metoda promijenila TTL dok ostale nisu. Promijenimo jos neke:

$ vault write sys/auth/userpass/tune default_lease_ttl=30m

Success! Data written to: sys/auth/userpass/tune
$ vault write sys/auth/kubernetes/tune default_lease_ttl=60m

Success! Data written to: sys/auth/kubernetes/tune

Nakon izvršenih naredbi, pogledajmo default vrijednosti:

$ vault read sys/auth/token/tune

Key         Value
---         -----
default_lease_ttl  1h
description     token based credentials
force_no_cache    false
max_lease_ttl    24h
token_type      default-service
$ vault read sys/auth/userpass/tune

Key         Value
---         -----
default_lease_ttl  30m
description     n/a
force_no_cache    false
max_lease_ttl    768h
token_type      default-service
$ vault read sys/auth/kubernetes/tune

Key         Value
---         -----
default_lease_ttl  1h
description     n/a
force_no_cache    false
max_lease_ttl    768h
token_type      default-service

Ukoliko želimo kreirati token i specificirati TTL:

$ vault token create -policy=admins -ttl=2h

Key         Value
---         -----
token        hvs.CAESIJ-gLT_Pb_F-q5__K0sUTSdocf4OT6rvdDCim1t0d1c-*****
token_accessor    IgNt0eOQcNsdK******
token_duration    2h
token_renewable   true
token_policies    ["admins" "default"]
identity_policies  []
policies       ["admins" "default"]

Preporuke:

Budite oprezni i prilagodite TTL za svaku autentikacijsku metodu posebno. Nije isto prijaviti se u Vault pomoću OIDC ili Userpass metode ili pokrenuti Terraform workspace koji treba vrlo kratak pristup u Vault da bi izvršio nešto. Velika pomoć je Grafana ili neki od Telemetry alata koji može pokazati pogrešno konfiguriranu autentikacijsku metodu, o čemu ćemo pisati više.

https://developer.hashicorp.com/vault/docs/commands/token/create