Nalozi HUB 1

altOdbor za platni promet Hrvatske udruge banaka pripremio je novi standardizirani nalog za plaćanje i prihvatio UPUTU o obliku, sadržaju i upotrebi naloga za plaćanje u domaćem platnom prometu. Nalog za plaćanje HUB 1 namijenjen je računalnom i ručnom ispunjavanju podataka, a HUB 1-1 isključivo računalnom (strojnom) ispunjavanju podataka.

Lista funkcija

alt

  • Evidencija komitenata
  • Provjera ispravnosti podataka
  • Kategorizacija naloga
  • Jednostavna izrada vlastitih kategorija
  • Windows explorer stil
  • Ispis različitih vrsta naloga (beskonačni, A4, talon, bez talona, memorandum)
  • Kreiranje liste naloga za ispis
  • Ispis naloga
  • Ispis pojedinačnih naloga…