Trake s alatima

Trake s alatima postoje u svim aplikacijama Mag informatike.

Postoje dvije alatne trake: Standard i Aplikacija. Traka Standard je omogućena jedino s barem jednim otvorenim izbornikom ili katalogom.

S alatne trake Aplikacija omogućeno je kreiranje, uređivanje i brisanje zapisa.

Alatna traka aplikacije

Statusna traka

Statusna traka nalazi se uz donji rub prozora i daje razne korisne informacije o trenutnom statusu, trenutno odabranom objektu unutar programa ili opciji u izborniku.

Padajući izbornici

altPadajući izbornici su također, standardni dio svih aplikacija Mag informatike.

Kretanje po izbornicima je isto kao i u bilo kojem Windows prozoru. Klikom na ime izbornika, isti će se otvoriti u Dropdown formi.

Traka prečaca

Traka prečacaTraka prečaca služi za brže i lakše kretanje među najčešće korištenim katalozima. Nalazi se uz lijevi rub prozora, te se sastoji od više različitih gumbi koji služe za pokretanje najčešće korištenih kataloga.

Traka prečaca automatski se prikazuje s pokretanjem aplikacije.

Sve aplikacije Maga imaju aktiviranu traku prečaca, te je time znatno olakšan rad u programima.

Registracija aplikacije

Kako biste se upoznali s programom omogućili smo korištenje aplikacije u probnom periodu od 30 dana nakon čega je potrebno registrirati program za koji je odobrena licenca.

Za registraciju programa i dodatna pitanja obratite nam se kako bismo mogli pomoći u vezi aplikacije i odgovoriti na moguća pitanja.