Filtriranje prema kategorijama

Filtriranje prema kategorijamaObračun omogućava filtriranje ticketa prema kategorijama ili projektima kojima pripadaju.

Moguće je odabrati dnevni, tjedni, mjesečni ili neki drugi prikaz vremenskog perioda, te vidjeti koliko je vremena utrošeno za pojedini projekt.

Dodatne opcije

ObračunUz odabir vremenskog perioda za koje se žele prikazati ticketi, kategorije ili projekta moguće je prikazati tickete za koje postoji utrošeno vrijeme.

Kod filtriranja ticketa moguće je odabrati opcije prikaza opisa problema uz svaki ticket, te prikaz dodatnih napomena koje objašnjavaju rješenje.

Obračun

ObračunPrilikom kreiranja ticketa upisuje se vrijeme utrošeno za rješavanje ticketa kao i vrijeme koje se naplaćuje. Vrijeme za naplatu ovisi o načinu naplate unutar tvrtke koja koristi sustav.

Opcija fakturiranja nudi mogućnost filtriranja svih ticketa prema kategoriji, projektu i datumu. Moguće je odabrati opciju prikaza dodatnih napomena, utrošenog vremena, opisa problema i slično.

Filtriranje prema datumu

ObračunOmogućen je odabir vremenskog intervala odabirom datuma prema kojem se filtriraju ticketi.

S lakoćom je moguće odabrati početni i završni datum za koje se žele prikazati ticketi. Datumi se odabiru iz kalendara ili ih je moguće ručno upisivati.