ticketing sustavTicketing sustav služi kao dodatna pomoć vama i vašim klijentima koji mogu pristupiti sustavu u bilo kojem trenutku.

Korisnička podrška je od vitalne važnosti u svakom dobro organiziranom poslovnom okruženju.

Uz razvoj i rast svih grana poslovanja, sve više se razvija i online trgovina, te pristup poslovanju pojedinih tvrtki putem web stranica i web servisa. U tom slučaju uvelike pomaže online ticketing sustav.

Kreiranjem ticketa s objašnjenjem nastalog problema, postavljenjem određenog pitanja ili nekog drugog oblika upita omogućava se brži i efikasniji pristup rješavanju problema.

Mag ticketing sustav

Mag ticketing sustav nudi “bug tracking” rješavanje problema, informiranje i korespondenciju s klijentima i osobljem, te pomoć prilikom rješavanja učestalih problema. Tickete je moguće otvoriti i kao neregistrirani korisnik dok administrator aplikacije odlučuje da li će ticket biti javno objavljen ili privatan. Privatnim ticketima mogu pristupiti samo korisnici koji su vezani za njega.

Jednostavna instalacija

Sustavu je moguće pristupiti sa svakog računala koje ima pristup internetu iz preglednika po izboru.

Baza se može postaviti na interni server tvrtke koristeći MySQL ili ga je moguće hostati kod bilo kojeg pružatelja hosting usluge. Sve što je potrebno za početak rada je otvaranje administratorskog računa i kreiranje baze podataka.

Prednosti logiranja u sustav

Prijavljeni korisnik sustava može odabrati opcija praćenja otvorenih ticketa ili podsjetiti odgovornu osobu da je ticket još uvijek otvoren. Može pratiti status rješavanja ticketa, te povezati ticket s bazom znanja.

Predlošci napomena

Korisnik je u mogućnosti kreirati predloške bilješki kako se ne gubilo vrijeme na pisanje istih.

Omogućeno je spremanje dijelova tekstova ili gotovih cjelina koje je moguće koristiti prilikom kreiranja napomena.

Gotove predloške tekstova moguće je naknadno izmjenjivati, uređivati, te koristiti neograničen broj puta.

Administrator i korisnici sustava

Administrator je najviša karika u ticketing sustavu. Admin brine o zahtjevima korisnika, te ima potpunu kontrolu nad sustavom.

Može odrediti da li je ticket javnog ili privatnog karaktera, brisati korisnike i tickete, i dodjeljivati tickete drugim osobama. U mogućnosti je kreirati nove korisničke račune i mnoge druge opcije.

Privitci

Svakom ticketu moguće je dodijeliti privitak koji će pobliže objasniti nastali problem ili postavljeno pitanje.

Dodaju se slikovne datoteke, video formati i razni linkovi, dodjeljuju slični tickete koji će dodatno pomaći u rješavanju problema ili informirati korisnika sustava.

Obavijesti

Nakon otvaranja ticketa, stvaratelj ticketa dobiva obavijest na email adresu kako bi potvrdio valjanost ticketa.

Putem email-a moguće je pratiti napredak u rješavanju ticketa, te cjelokupnu korespondenciju korisnika vezanih za ticket.

Upravljanje ticketima

Korisnik aplikacije u mogućnosti je otvoriti tickete ukoliko se javi greška u sustavu, postoje određena pitanja ili problemi upućeni od strane drugih osoba, te može kreirati upite drugačije prirode.

Sva korespondencija između stvaratelja ticketa i tehničke podrške obavlja se putem e-maila, te je na taj način moguće imati uvid u sve promjene i korespodenciju vezanu za ticket.

Funkcije Mag ticketing sustava

Upravljanje korisnicima

Administrator sustava u mogućnosti je filtrirati korisnike koji su trenutno prijavljeni, ručno odjavljivati korisnike sustava, uskratiti im korištenje sustava i slično.

Praćenje ticketa

Korisnici sustava, dministratori, te osobe koje su kreirale tickete u mogućnosti su pratiti promjene vezane za ticket i obavijesti dobivati putem mail-a.

Privatni i javni ticketi

Stvaratelj ticketa ili administrator određuju da li će ticket biti javne ili privatne prirode ovisno o sadržaju ticketa.

Kategorije i projekti ticketa

Admin sustava kreira projekte i kategorije ticketa koje će se odabirati prilikom kreiranja ticketa.

Bilješke

Sva korespondencija između stvaratelja ticketa i osoba zaduženih za ticket, bilježi se putem komentara koji se nalaze unutar svakog ticketa.

Jednostavno i napredno pretraživanje

Mag desk nudi brojne opcije i filtere koji pomažu korisniku prilikom pretrage sustava za određenim rješenjem.