Izvještaji o poslovanju

Izvještaji o poslovanju su vrlo važni pri vođenju brige o salonu za prodaju vozila. Služe za izvještavanje, statističku obradu, te kao pomoć pri donošenju poslovnih odluka. Unutar aplikacije ugrađeno je mnogo različitih izvještaja koji omogućuju trenutni uvid u stanje.

 • Lageri
 • Knjige
 • Liste dokumenata
 • Primitak gotovine u razdoblju
 • Načini prometa računa u razdoblju
 • ….

Izvještaji lagera

Izvještaj lagera koristi se za uvid u stanje pojedinog lagera.

Za neke od izvještaja potrebno je odabrati vremenski interval za koje se želi prikazati stanje.

Stanja koja se mogu pratiti:

 • Promet lagera
 • Stanje prodajno
 • Stanje nabavno
 • Stanje nabavno – do datuma
 • Stanje na dan
 • Kritične količine

Više o skladišnom poslovanju možete pročitati ovdje.

Liste dokumenata

Liste dokumenata su spisi gdje je, na jednom mjestu, moguće pronaći određene podatke npr. liste primki, otpremnica itd…

 • Lista ponuda
 • Lista primki
 • Lista otpremnica
 • Lista računa (lista računa u tekućoj godini)
 • Lista računa od-do (lista računa sa odabirom željenog razdoblja)

Promet po partnerima

Promet po partnerima prikazuje filtrirani promet svih računa po određenom partneru.

Moguće je odabrati prikaz računa (svi računi ili u razdoblju od-do), sveukupni promet računa ili u razdoblju od-do.

Izvještaj prometa po partneru

Knjige

Knjige ulaznih i izlaznih računaKnjige sadrže ulazne i izlazne račune u određenom razdoblju,te su filtrirani po plaćenom ili neplaćenom statusu. Ovdje se vode i računi prema dobavljačima i partnerima, te računi vlastite potrošnje.

Knjiga Ulaznih računa (URA) dijeli se na:

 • Knjiga URA (svi ulazni računi u određenom razdoblju)
 • Knjiga URA plaćeno (plaćeni ulazni računi)
 • Knjiga URA neplaćeno (svi neplaćeni računi)
 • Knjiga URA po dobavljaču (ulazni računi po dobavljaču dijele se na sveukupne, plaćene i neplaćene račune)
 • Knjiga URA – vlastita potrošnja (npr. računi za telefonske operatere, benzin za službena vozila..)

Knjiga Izlaznih računa (IRA) dijeli se na:

 • Knjiga IRA (svi izlazni računi u određenom razdoblju)
 • Knjiga IRA plaćeno (plaćeni izlazni računi)
 • Knjiga IRA neplaćeno ( neplaćeni izlazni računi)
 • Knjiga IRA po partneru (izlazni računi po partneru dijele se na sveukupne, plaćene i neplaćene račune)

Više o poslovnim knjigama možete pročitati ovdje.

Načini prometa računa

Postoji nekoliko izvještaja po kojima je moguće pratiti načine prometa računa.

Moguće je pratiti primitak robe u razdoblju, način prometa računa u razdoblju (uvid u ispis računa, te načine plaćanja npr VISA, Virman, Master Card…) i iznos po načinu plaćanja računa u odabranom razdoblju (sveukupna svota iznosa).

Promet lagera

Promet po pojedinom lageruPod prometom robe smatra se ulaz i izlaz svih vozila koja prolaze kroz lagere po nekom dobavljaču ili partneru.

Ulaz vozila prikazuje ukupan ulaz na lagere u određenom razdoblju. Ulaz vozila po dobavljačima prikazuje cjelokupni ulaz po određenom dobavljaču koji je odabran.

Izlaz vozila nam služi za pregled izdanih vozila sa lagera pojedinog salona.

Ispis neisporučenih vozila po dobavljačima daje uvid koje vozilo nije isporučeno po određenom dobavljaču.

Inventura

Inventura je periodični obračun stanja na skladištu.

Ispis inventure dijeli se na:

 • Prazne tablice – sveukupno
 • Tablice s podacima – sveukupno
 • Prazne tablice po pozicijama
 • Tablice s podacima po pozicijama
 • Prazne tablice po grupama
 • Tablice s podacima po grupama