Knjiga ulaznih računa

poslovne knjigeAplikacija sadrži poslovne knjige. U knjizi ulaznih računa nalaze se svi računi koji su upućeni prema autosalonu. Dolaskom vozila kreira se primka, a iz primke se automatski kreira stavka u knjizi ulaznih računa.

U stavkama je moguće vidjeti iz koje je primke kreiran dokument ulaznog računa.

Aplikacija omogućuje i ručno korigiranje ili kreiranje dokumenata unutar knjige ulaznih računa.

Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su drugačijom bojom kako bi se korisnik lakše snašao u mnoštvu zapisa.

  • Opći podaci (broj dokumenta se automatski odabire, broj računa, datum računa, porezni broj, način plaćanja, iznos računa bez poreza….)
  • Uplate (odabire se ukoliko je dio računa plaćen, a koji iznos tek treba doći na naplatu)

Evidencija uplata

Za sve stavke ulaznih i izlaznih računa moguće je voditi evidenciju uplata. Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su drugačijom bojom kako bi se korisnik lakše snašao u mnoštvu zapisa.

Knjiga izlaznih računa

Knjiga izlaznih računaKnjiga izlaznih računa sadrži sve račune koji su izdani partnerima prilikom prodaje vozila.

Iz stavke IRA-e moguće je pregledati račun na koji je stavka vezana.

Omogućeno je ručno dodavanje stavaka u knjigu IRA-e, te je na taj način moguće voditi cjelokupno poslovanje izlaznih računa koji se ne odnose samo na račune prodanih vozila.

Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su drugačijom bojom kako bi se korisnik lakše snašao u mnoštvu zapisa.

  • Opći podaci (Broj stavke se automatski povlači, Datum, Dospijeće, Blagajnički izvještaj (broj, datum), oslobođeno poreza….)
  • Uplate