Objave

Stranice

Računi

Računi i predračuni

Računi Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili Katalogu veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti. VP Račun – za pravne osobe MP Račun – za fizičke osobe Broj (broj računa) Godina (tekuća programska godina) Datum (trenutni datum) Datum plaćanja (datum dospijeća plaćanja) Rad (satnica utrošenog rada) Materijal […]