Računi

Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti.

 • VP Račun – za pravne osobe
 • MP Račun – za fizičke osobe
 • Broj (broj računa)
 • Godina (tekuća programska godina)
 • Datum (trenutni datum)
 • Datum plaćanja (datum dospijeća plaćanja)
 • Rad (satnica utrošenog rada)
 • Materijal (utrošeni materijal)
 • PDV osnovica
 • PDV iznos
 • …..

Izrada računa

Ukoliko se račun izrađuje iz ponude ili predračuna, program automatski povlači podatke o partneru, te stavke materijala i usluga.

Ako se ručno izrađuje potpuno novi račun moraju se unijeti svi podaci, od podataka o partneru do stavki materijala i usluga.

 • Pregled robe po nezaključenim računima
 • Pregled neplaćenih računa
 • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi IRA za koju je vezan račun
 • Evidencija više načina plaćanja sa iznosom, te automatski izračun iznosa preostalog za platiti
 • Pregled uplata po računu
 • Mogućnost unosa rabata za materijal i usluge na nivou svih unesenih stavki
 • Zaključivanjem računa automatsko kreiranje otpremnice i stavke u knjizi IRA (artikl izlazi iz skladišta)
 • Ispis računa i izvoz podataka računa u PDF i Excel

Zaključivanje računa

Svaki kreirani račun potrebno je zaključiti. Zaključivanjem računa automatski se kreira otpremnica i stavka u knjizi izlaznih računa.

Naknadne promjene omogućene su preko opcije za storniranje računa.

alt

Ispis računa0,

Prilikom izrade računa omogućen je pregled prije ispisa i sam ispis računa. Uz ispis računa na pisač isti je moguće izvesti u PDF format, te ga naknadno ispisati ili poslati putem mail-a.

Račun je moguće prilagoditi po mjeri korisnika s mogućnošću dodavanja logotipa poduzeća.

Storniranje računa

Opcije storniranja računa

Opcija „Storniraj – negativne vrijednosti + novi račun“ daje mogućnost storniranja računa, te se pritom sve stavke materijala vraćaju na skladište. Ta opcija u isto vrijeme radi sasvim novi račun s negativnim vrijednostima.

Opcija „Storniraj – negativne vrijednosti“ daje mogućnost storniranja računa, te se pritom sve stavke materijala vračaju na skladište. Ta opcija u isto vrijeme radi sasvim novi račun s negativnim vrijednostima, te novi račun sa svim vrijednostima koje je imao i originalni račun ali ga je moguće uređivati i modificirati prema potrebi.

Opcija „Storniraj – izmjena računa“ briše knjigu IRA, Otpremnicu, kartice artikala, plaćanje ako račun nije u blagajničkom izvještaju, te vrača količinu materijala u skladište. Time se, zapravo, račun otključava, a sve vrijednosti se vraćaju tamo gdje su bile.

Predračuni/Ponude

altPredračuni su, neobavezne, pisane ponude koje nemaju status računa, te najčešće služe kao informativni podaci.

Ponuda se ručno izrađuje te je potrebno unijeti sve podatke od odabira partnera do unosa stavaka ponude. Iz ponude je omogućena automatska izrada maloprodajnog/veleprodajnog računa.

Iz prozora ponude moguće je dodati podatke novog artikla ili partnera, unos prolaznog materijala koji se ne nalazi na skladištu, kreirati MP ili VP račun, te ispisati ponudu na pisač ili izvesti podatke u PDF i Excel.

 • Podaci ponude: Broj ponude, Datum ponude, Način plaćanja, Datum uplate, Podaci o partneru (partner se odabire s liste partnera, a ukoliko ne postoji moguće je dodati novog)
 • Stavke ponude (lista materijala i usluga s koje se odabiru tražene stavke)
 • Popratni tekstovi ponude (popratne linije ponude)

Fiskalni računi

Kroz aplikaciju omogućeno je uključivanje modula fiskalnih računa. Iz kreiranog fisklanog računa moguće je kreirati MP račun, pregledati karticu pojedinog artikla, dodavati materijale putem Bar Code čitača, te druge mogućnosti.

 • Odabir glavnog skladišta s kojeg se odabiru artikli
 • Pregled količine materijala na skladištu
 • Odabir načina plaćanja prilikom zaključivanja računa
 • Kreiranje povrata za pojedini artikl
 • Posebno iskazani iznosi bez poreza, s porezom i sveukupan zbroj
 • Zaključavanje fiskalnog računa i ispis na fiskalni pisač

Dnevni promet

Dnevni promet je zapravo promet artikala u određenom danu po kreiranim fiskalnim računima.

Omogućeno je jednostavno povlačenje svih artikala iz fiskalnih računa u dokument dnevnog prometa.

 • Evidencija dnevnih prometa na jednom mjestu
 • Mogućnost pregleda prometa po danima
 • Odabir datuma i jednostavno povlačenje fiskalnih računa za taj dan
 • Odabir datuma valute
 • Pregled količine artikla na skladištu i ispis kartice artikala
 • Ispis dnevnog prometa
 • Prikaz količine materijala u minusu ukoliko je za protekli dan napravljen povrat artikala

Funkcije računa i predračuna

Automatsko kreiranje računa iz naloga

Prilikom odabira vrste računa, račun će automatski povući sljedeći broj računa, podatke odabranog partnera, te dodane materijale i usluge.

Rabat

Svakom partneru moguće je odrediti rabat na određene grupe artikala ili na pojedine artikle, koji se automatski povlači dodavanjem tih artikala u stavke računa.

Info linije računa (popratne linije u računima)

Info linije računa su popratni tekstovi koji će se otisnuti na računu. Mogu biti obavijest o sljedećem servisu, danima odgode plaćanja i sl.

Odabir načina plaćanja

Kreiranjem dokumenata moguće je odabrati način plaćanja. U postavkama programa moguće je odabrati unaprijed određeni način plaćanja za pojedini dokument.

Pregled uplata po računima

Za svaku stavku ulaznih i izlaznih računa moguće je pratiti evidenciju uplata određenih iznosa. Unošenjem uplata moguće je pregledavati stanja plaćenih i neplaćenih računa.

Izmjena porezne stope

Na svakom dokumentu moguće je promijeniti poreznu stopu, te će aplikacija sama izračunati razliku. Ukoliko ne postoji potrebna porezna stopa moguće ju je dodati pomoću općih kataloga.