Računi

Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili Katalogu veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti.

 • VP Račun – za pravne osobe
 • MP Račun – za fizičke osobe
 • Broj (broj računa)
 • Godina (tekuća programska godina)
 • Datum (trenutni datum)
 • Datum plaćanja (datum dospijeća plaćanja)
 • Rad (satnica utrošenog rada)
 • Materijal (utrošeni materijal)
 • PDV osnovica
 • PDV iznos…

Kreiranje računa

Izrada računa

Ukoliko se račun izrađuje iz ponude, program će automatski povući podatke s ponude, a ukoliko se ručno izrađuje potpuno novi račun potrebno je unijeti sve podatke, od podataka o partneru do stavki materijala i usluga.

 • Podaci o računu (broj računa se automatski dodjeljuje prilikom snimanja, datum, način plaćanja, podaci partnera)
 • Stavke računa (materijali i usluge)
 • Popratni tekst računa (infolinije računa)
 • Fiskalni računi

Zaključivanje računa

Zaključivanje računa Svaki kreirani račun potrebno je zaključiti. Zaključivanjem računa automatski se kreira otpremnica i stavka u knjizi izlaznih računa (IRA).

Naknadne promjene omogućene su preko opcije storniranja računa.

Stoniranje računa

Opcije storniranja računa

Storno putem negativnih vrijednosti – mogućnost storniranja računa s vraćanjem stavki materijala i usluga na skladište. Ta opcija u isto vrijeme radi novi račun s negativnim vrijednostima, te sasvim novi račun sa svim vrijednostima koje je i imao i original račun ali je taj novi račun moguće uređivati prema potrebi.

Storno putem izmjene računa – briše Knjigu IRA, otpremnicu, kartice artikala, plaćanje ako račun nije u blagajničkom izvještaju, te vraća količinu materijala u skladište. Račun se otključava, a sve vrijednosti vraćaju se na prijašnje vrijednosti.

Ispis računa

Prilikom izrade računa omogućen je pregled računa prije ispisa (print preview) te i sam ispis računa. Uz ispis računa, isti je moguće izvesti u PDF format, te ga naknadno ispisati ili poslati putem mail-a.

Račun je moguće prilagoditi po mjeri korisnika s mogućnošću dodavanja logotipa poslovnog subjekta.

Predračuni/Ponude

altPredračuni su, neobavezne, pisane ponude koje nemaju status računa, te najčešće služe kao informativni podaci.

Ponuda se izrađuje ručno, te se svi podaci i stavke ponude upisuju ili odabiru iz izbornika. Iz ponude je moguće automatski izraditi maloprodajni i veleprodajni račun.

 • Podaci ponude: Broj ponude, Datum ponude, Način plaćanja, Datum uplate, Datum počeka i završetka radova, Podaci o partneru (partner se odabire sa liste partnera, a ukoliko ne postoji moguće je dodati novoga)
 • Stavke ponude (odabirom tipke F3 otvara nam se lista materijala i usluga s koje odabiremo tražene stavke)
 • Popratni tekstovi ponude (odabiremo popratne linije računa)

Pregled svih neplaćenih MP i VP računa

Odabirom pregleda svih kreiranih MP ili VP računa putem kataloga moguće je pregledati sve naplaćene račune.

Omogućeno je filtriranje neplaćenih računa prema načinima plaćanja ili odabirom jednog od kriterija pretraživanja npr. neplaćeni računi prema partnerima.

Funkcije računa i predračuna

Izmjena porezne stope

Na svakom dokumentu moguće je promijeniti poreznu stopu, te će aplikacija samostalno izračunati razliku. Ukoliko ne postoji potrebna porezna stopa moguće ju je dodati pomoću općih kataloga.

Rabat

Svakom partneru moguće je odrediti rabat na određene grupe artikala ili na pojedine artikle, koji se automatski povlači dodavanjem tih artikala u stavke računa i ponuda.

Info linije računa (popratne linije u računima)

Info linije računa popratni su tekstovi koji će se otisnuti na dokumentu prilikom izdavanja. Mogu biti obavijest o danima odgode plaćanja i sl.

Odabir načina plaćanja

Svakom dokumentu moguće je odabrati način plaćanja. U postavkama programa moguće je postaviti unaprijed predodređen način plaćanja za nove račune.

Pregled uplata po računima

Za svaku stavku ulaznih i izlaznih računa moguće je pratiti evidenciju uplata. Unošenjem uplata moguće je pregledavati stanja plaćenih i neplaćenih računa.

Pregled robe po nezaključenim računima

Omogućen je pregled sve robe prema nezaključenim računima ovisno o katalogu računa iz kojeg se kreira lista robe.

13648 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori