Objave

Stranice

Naručivanje robe

Naručivanje robe Aplikacija nudi mogućnost naručivanja robe na skladište. U isto vrijeme omogućeno je evidentiranje dolaska robe po dobavljaču i evidencija neisporučene robe. Zaključene i nezaključene narudžbenice, te narudžbenice za koje nije ispostavljena sva roba razlikuju se po boji zapisa kako bi se lakše razlikovale među mnoštvom zapisa. Izvještaj kritične količine materijala Uz mnogobrojne izvještaje […]

Računi i predračuni

Računi Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili Katalogu veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti. VP Račun – za pravne osobe MP Račun – za fizičke osobe Broj (broj računa) Godina (tekuća programska godina) Datum (trenutni datum) Datum plaćanja (datum dospijeća plaćanja) Rad (satnica utrošenog rada) Materijal […]