Naručivanje robe

Naručivanje robe

Aplikacija nudi mogućnost naručivanja robe na skladište. U isto vrijeme omogućeno je evidentiranje dolaska robe po dobavljaču i evidencija neisporučene robe.

Zaključene i nezaključene narudžbenice, te narudžbenice za koje nije ispostavljena sva roba razlikuju se po boji zapisa kako bi se lakše razlikovale među mnoštvom zapisa.

Izvještaj kritične količine materijala

Uz mnogobrojne izvještaje koji pomažu praćenju poslovanja pojedinog poslovnog subjekta, omogućen je i izvještaj koji na jednom mjestu prikazuje sve materijale koji su u kritičnim količinama na pojedinom skladištu.

Automatsko kreiranje narudžbenice

Automatsko kreiranje narudžbenice robe iz računa

Kod dodavanja artikala u stavku računa omogućeno je automatsko kreiranje narudžbenice ili listu materijala za narudžbu ukoliko je dodani artikl u kritičnoj količini na skladištu.

Na jednom mjestu moguće je vidjeti koliko materijala ima na skladištu, da li su u kritičnoj količini, te kreirati samu narudžbu robe ukoliko je potrebno.

Kritične količine

Za svaki materijal moguće je unijeti količinu koja će se smatrati kao kritična količina.

Aplikacija će upozoriti kada količina materijala dođe na zadanu kritičnu količinu.

alt

Dokument dostave

alt

Dokument dostave robe kreira se iz same narudžbenice prilikom zaprimanja robe od dobavljača. Dokument je moguće ručno korigirati, te je iz njega moguće vidjeti dokumente (narudžbenica, primka i stavka knjige ulaznih računa) koji su povezani s dokumentom dostave.

Povrat artikala

Ukoliko prilikom narudžbe robe dođe do zamjene artikala ili se isporuči kriva roba moguće je voditi evidenciju povrata robe.

Povrat robe kreira se odabirom partnera i dobavljača, datumom i iznosom robe za povrat, te upisivanjem naziva neisporučenog artikla.

Omogućeno je automatsko kreiranje dokumenta povrata robe iz primke. Odabirom stavki primke moguće je kreirati potrebni dokument na kojeg se automatski povlače podaci o partneru i artiklu, te unesene cijene s primke.

Funkcije naručivanja robe

Evidencija neisporučene robe

Postoji mogućnost da dio naručenih artikala ne bude isporučen pa je iz tog razloga moguće voditi evidenciju neisporučene robe koja je povezana s narudžbenicom.

Korigiranje naručenih količina

Omogućeno je korigiranje naručene količine robe nakon što je narudžba zaključena. Takvom opcijom moguće je izmjenjivati količine naručene robe.

Lista neisporučene robe

Otvaranjem narudžbenice moguće je pregledati listu neisporučene robe prema odabranoj narudžbi. Listu je moguće ispisati ili izvesti u PDF format.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori