Što je elektronički račun

 

Elektronički račun (e-račun) je račun izdan i poslan primatelju isključivo u elektroničkom obliku i digitalno potpisan.

U odnosu na papirnati račun, elektronički račun ima sljedeće prednosti:

– Preuzimanje računa u knjigovodstveni softver

– Jednostavnije pretraživanje

– Bolja kontrola autorizacije

– Uvid u trenutak isporuke

– Brzina dostave elektroničkog računa

– Slanje elektronskog račun jeftinije je od poštanske usluge

– Arhiviranje računa u elektronskom obliku i ušteda uredskog materijala

 

Javni sektor

 

Od 1.12.2018. svi korisnici državnog proračuna su obvezni zaprimati elektroničke račune
Od 1.7.2019. svi korisnici državnog proračuna su obvezni slati elektroničke račune

Svi javni i sektorski naručitelji (definicija iz Zakona o javnoj nabavi; pojednostavljeno: velika većina korisnika državnog/lokanog proračuna) će od 1.7.2019. godine biti obvezni zaprimati i slati isključivo e-račune (bez obzira na vrijednost posla) i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji e-računa. Na to ih obvezuje ZAKON O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI.
Također, od 1.12.2018. javni i sektorski naručitelji (dalje u tekstu: Naručitelji) će morati zaprimiti e-račun ukoliko im dobavljač isti pošalje umjesto papirnatog računa tj. neće ga smjeti odbiti.

Za sve Naručitelje to znači da ih očekuju visoke novčane kazne:

  1. ako nakon 1.12.2018. odbiju zaprimiti e-račun koji im je dobavljač poslao
  2. ako nakon 1.7.2019. zaprime/pošalju papirnati račun ili elektronički račun koji nije pravilnog formata

i to kako za cijelo društvo tako i za odgovornu osobu tog društva.

Za sve pravne subjekte koji izdaju račune Naručiteljima to znači:

  1. da im nakon 1.12.2018. Naručitelji ne smiju odbiti zaprimiti poslani e-račun
  2. da su od 1.7.2019. prema Naručiteljima obvezni poslati isključivo e-račun (bez obzira na vrijednost posla)
    • Ukoliko poslije 1.7.2019. spomenutim kupcima pošalju papirnati račun oni ga neće smjeti zaprimiti pod prijetnjom kazne tj. pravni subjekt se neće moći naplatiti

Preuzeto sa stranice https://www.moj-eracun.hr

 

Što je potrebno napraviti?

 

Za početak korištenja servisa e-račun potrebno je izvršiti registraciju na stranicama www.moj-eracun.hr.

Nakon što otvorite pretinac za primanje i slanje e-računa i dobijete korsnički ID i zaporku, obratite nam se za daljnje upute.

Sve naše aplikacije, iz kojih se izdaju računi, prilagođene su za slanje e-računa.

Obratite nam se s povjerenjem.

Ekipa Mag-a

 

Što je potrebno od podataka partnera kako bi se poslao e-račun?

 

Ukoliko nemate prijavljenu Moj-eRačun e-mail adresu partnera za primanje e-računa, obratite se na techsupport@moj-eracun.hr s OIB-om subjekta kojem želite poslati e-račun.

Ukoliko partner ima otvoren pretinac za primanje e-računa u FINA-i potrebno je pribaviti Naziv poslovne jedinice ili Šifrau  poslovne jedinice (ID partnera) koju dodjeljuje FINA.

Bazu subjekata možete pretražiti i na linku –> https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/