Pozdravljamo Javnu vatrogasnu postaju grada Zagreba kao našeg novog korisnika elektronske knjige urudžbenog zapisnika.

Uz Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, JVP Grada Zagreba čini dio korisnika naših aplikacija iz domene vatrogastva. Sve vatrogasne postaje, DVD-ovi i javne vatrogasne postaje imaju povlaštene cijene svih naših usluga i aplikacija, kao i povoljnije cijene ugovornog održavanja.

Javnoj vatrogasnoj postaji grada Zagreba želimo dobrodošlicu u obitelj korisnika Mag poslovnih aplikacija!

1 reply

Comments are closed.