Početak suradnje sa Učilištem Galbanum!

Ponosno predstavljamo početak suradnje s Učilištem Galbanum i predstavljamo Vam najnovijeg člana obitelji korisnika Mag poslovnih aplikacija.

Učilište Galbanum se pridružilo Magovoj obitelji početkom studenog. Ustanova za obrazovanje odraslih Galbanum iz Zagreba, osnovana je 2006. godine. Galbanum je Učilište terapijskih vještina i uspješno djeluje već 10 godina. Učilište kontinuirano proširuje ponudu programa edukacije te svake godine uvodi barem jedan novi program vodeći računa da su u skladu s trendovima i potrebama tržišta. Programi Učilišta su pomno kreirani i prilagođeni, a sastoje se od teoretske i praktične nastave koju izvode vrhunski predavači i voditelji programa koji nesebično prenose svoje znanje polaznicima. Organiziraju mnoštvo radionica, od kojih su mnoge i besplatne. Radionice poštuju jedno načelo, a to je načelo buđenja „ugušene“ kreativnosti i buđenje vlastitih potencijala.

Učilište Galbanum koristi aplikaciju Matična knjiga polaznika za svoje potrebe praćenja matičnih podataka polaznika tečajeva i usavršavanja te izdavanja završnih svjedodžbi i sve ostale popratne dokumentacije koja je potrebna za rad takvog učilišta.

Upravi i djelatnicima želimo dobrodošlicu kao i ugodan rad u aplikaciji Matična knjiga učenika.

Ekipa Maga

galbanum