Moj eRačun novi poslovni partner Mag informatike

Tijekom 2016. godine surađivali smo s mnogo tvrtki, a jedna od suradnji ostvarena je sa tvrtkom Moj eRačun.

eRačun je elektronički račun u PDF obliku koji je istovjetan papirnatom računu na koje smo navikli.

Kako bi se račun poslao putem servisa eRačun, primatelj takvog dokumenta mora imati otvoren (besplatni) pretinac na servisu eRačun, u kojem mu je omogućen prihvat takvih dokumenata. Isti pretinac morate imati i Vi kao pošiljatelji. Pretinac je besplatan, naplaćuje se samo uspješno dostavljen račun poslan putem servisa.

eračun