Obavijest o isteku valjanosti korisničkog certifikata

Većina naših klijenata počela je s Fiskalizacijom 01.04.2013. godine. Vrijeme trajanja certifikata za fiskalizaciju je 5 godina što znači da će se certifikat morati uskoro obnoviti.

Svakako provjerite valjanost certifikata.

Certifikati se provjeravaju unutar preglednika Internet Explorer (IE).

Obavijest o isteku valjanosti korisničkog certifikata

Ukoliko Vaš certifikat uskoro ističe zatražite od FINA-e obnovu certifikata jer u protivnom, nakon datum isteka, više nećete biti u mogućnosti fiskalizirati račune.

Fina je ustanova koja izdaje certifikate tako da Mag Informatika ne može u tuđe ima zatražiti certifikat.

Nakon što dobijete novi certifikat potrebno je ukloniti stari certifikat i instalirati novi.

Uklanjanje certifikata za fiskalizaciju

Zamjenu certifikata moguće je obaviti i prije nego što je starom certifikatu istekla valjanost.

Zatražite novi certifikat i zamijenite stari što prije kako ne bi došlo do poteškoća u radu s fikalizacijom.

Ekipa Mag-a

mag_xl_logo_300dpi