Raspored naručenih servisa

Omogućeno je zakazivanje termina koristeći modul Raspored.

Svaki zakazani termin moguće je izmijeniti, te korisnik aplikacije ima potpunu kontrolu nad pregledom kreiranih i zakazanih termina. Korištenjem rasporeda i kreiranjem obaveza mala je vjerojatnost da će doći do preklapanja termina.

Zakazivanje termina

Na jednostavan način moguće je zakazati novi termin sa svim potrebnim podacima od odabira partnera, do vremenskog intervala termina s dodatnim opisom i podsjetnikom na zakazani termin.

Zakazane termine moguće je izmijeniti uređivanjem, brisati i premještati na druge datume ili izmijeniti vremenski interval zakazanog termina.