Katalozi

Katalozi su ključni dio aplikacije. Aplikacija nudi mogućnost kreiranja termina koristeći modul Raspored.

Svaki zakazani termin moguće je izmijeniti, te korisnik aplikacije ima potpunu kontrolu nad pregledom obaveza. Korištenjem rasporeda smanjuje se mogućnost preklapanja termina.

Katalog partnera

Lista partneraU Katalogu partnera unose se poslovni podaci partnera, te je svakom partneru moguće uključiti opciju Dobavljač ukoliko se od njega naručuje roba ili usluga.

Katalog partnera sadrži sve potrebne privatne i poslovne podatke tako da ga je moguće koristiti kao bazu podataka partnera. Takvu bazu podataka moguće je pretraživati i doći do željenog podatka na brz i jednostavan način.

Katalog zaposlenika

altU Katalog zaposlenika upisuju se podaci svih djelatnika poduzeća. Ukoliko je pojedini zaposlenik i korisnik aplikacije moguće mu je dodijeliti korisničko ime i zaporku za pristup aplikaciji.

Djelatnika koji više nije u radnom odnosu nije potrebno brisati iz aplikacije, već mu se samo dodijeli opcija neaktivnosti. Brisanje se ne dozvoljava zbog povezanih podataka.

Katalog skladišta

Omogućeno je kreiranje nekoliko vrsta skladišta na kojima se drži roba, rezervni dijelovi i slično. Može ih biti mnogo, a unosi i stavke neovisni su jedni o drugima.

Više o skladišnom poslovanju možete pročitati ovdje.

Katalog materijala i usluga

altKatalog materijala i usluga je katalog u koji se unose podaci materijala i usluga koje se koriste prilikom kreiranja dokumentacije.

Više o materijalu i uslugama možete pročitati ovdje.

Opći katalozi

Opći katalozi su mjesta u koja se unose podaci koji se koriste prilikom popunjavanja glavnih kataloga i bez njih, glavni katalozi ne bi mogli funkcionirati.

Pristupa im se na lak način, a odabirom pojedinog općeg kataloga moguće je s lakoćom unijeti novi zapis.

Ostali katalozi

Katalog mjesta

U aplikaciji se već nalazi katalog svih mjesta s poštanskim brojevima RH, ali je s lakoćom moguće unijeti novo mjesto u bazu podataka.

Grupe materijala i usluga

Svaki materijal ili uslugu moguće je dodijeliti grupi materijala (npr. sve vrste guma idu u grupu guma).

Info linije računa

U općim katalozima moguće je naći mjesto gdje se unose popratne info linije računa koje će se ispisati na same dokumente ukoliko se odaberu.