Materijali i usluge

Katalog materijala i usluga predstavlja mjesto gdje se nalaze podaci materijala/usluga koji se koriste u izradi dokumentacije.
Svakom materijalu određuje se kojoj grupi materijala pripada, upisuje se normativna količina materijala, cijena, te kritična količina na skladištu. Svaki artikl je moguće povezati s njegovim dobavljačima, omogućeno je praćenje zamjenskih brojeva artikla, te povezivanje s pisanom dokumentacijom.

alt

Digitalni oblik dokumentacije

Svaki zapis unutar kataloga materijala i usluga moguće je povezati s nekim digitalnim oblikom dokumentacije neovisno radi li se o skeniranim dokumentima ili o dokumentima u različitim formatima koji se već nalaze na vašem računalu.

S lakoćom je moguće takve dokumente dodijeliti pojedinom artiklu ili usluzi unutar baze podataka.

alt

Kategorizacija materijala i usluga

altGrupa robe je opcija koja se nalazi u evidenciji materijala i usluga. Artikli se grupiraju po grupama npr. sve gume stavljaju se u grupu guma, a sve svjećice u grupu svjećica.
Dodjeljivanje svakog artikla grupi robe olakšava pretraživanje podataka, kreiranje inventure, te ispisivanje izvještaja za pojedine inventure i druge opcije koje nudi aplikacija.

Svaka grupa materijala ima svoj tip na koji se veže. Vrsta materijala veže se za tip materijala/usluge, te odabirom određene grupe pojavljuju se samo tipovi za tu grupu, a odabirom tipa prikazat će se vrste materijala/usluge koji su vezani na tip.

Zamjenski brojevi

Svakom materijalu moguće je dodijeliti zamjenske brojeve. Svaki materijal ima svoju šifru, a različiti proizvođači imaju različite šifre za iste materijale. Iz tog razloga moguće je evidentirati više šifri istih materijala.

Svakom zamjenskom broju moguće je dodati web stranicu koju je moguće, iz aplikacije otvoriti u pregledniku.

Normativna količina materijala

altNormativna količina materijala je broj koji se dodaje pojedinom artiklu, npr. kod ugradnje brisača skoro uvijek se ugrađuju dva pa će normativna količina u evidenciji materijala biti dva.

Svakom unesenom materijalu dodaje se njegova normativna količina koju je moguće ručno izmijeniti na dokumentima koji se kreiraju.