Odobrenja

Otvaranjem primke ili stavke u knjizi ulaznih računa moguće je kreirati odobrenje ovisno o vrsti.

Sva kreirana odobrenja nalaze se na jednom mjestu u Katalogu odobrenja.

Odobrenja je moguće pregledati i iz dokumenata za koje je odobrenje vezano.

alt

Kreiranje odobrenja

Moguće je odabrati više vrsta ponuđenih odobrenja. Moguće je odabrati opciju odobrenja za povrat robe, promjenu cijena ili promjenu količine.

Snimanjem odobrenja, odobrenje će se prikazati u primci, te će se kreirati veza između ta dva dokumenta.

Odobrenja i povrati artikla

Povrat artikala

Ukoliko prilikom narudžbe robe dođe do zamjene artikala ili se isporuči kriva roba moguće je voditi evidenciju povrata robe.

Povrat robe kreira se odabirom partnera i dobavljača, datumom i iznosom robe za povrat, te upisivanjem naziva neisporučenog artikla.

Omogućeno je automatsko kreiranje dokumenta povrata robe iz primke. Odabirom stavki primke moguće je kreirati potrebni dokument na kojeg se automatski povlače podaci o partneru i artiklu, te unesene cijene s primke.

alt

Kreiranje povrata artikala

Otvaranjem primke ili otpremnice potrebno je odabrati opciju povrata artikla za pojedinu stavku dokumenta.

Povratom artikla materijal izlazi sa skladišta, te se uklanja iz primke i narudžbe robe.

alt