Funkcije aplikacije

Katalozi

 • Partneri
 • Putni radni listovi
 • Nalozi za utovar
 • Vozila
 • Djelatnici
 • Upiti
 • Narudžbe prijevoza
 • Dozvole za prijevoz

Upiti

 • Rad sa čarobnjakom
 • Izmjena upita preko čarobnjaka (wizarda), zapisivanje novog poziva
 • Vrste upita
 • Odabir robe ili agencijskih kamiona, upis podataka o robi, upis datuma utovara i istovara te cijene
 • Određivanje statusa prijevoza

Putni radni listovi

 • Odabir vučnog i priključnog vozila,
 • Upis relacije
 • Dodijeljivanje dozvola za prijevoz
 • Obračun putnih troškova
 • Odabir osoba – sudionika prijevoza
 • Storniranje putnog radnog lista
 • Zaključivanje putnog radnog lista
 • Zaduženje novaca

Dozvole za prijevoz

 • Dodijeljivanje dozvola po vrsti, te države kojima pripadaju
 • Temeljne dozvole i CEMT
 • Datumi dozvola

Narudžbe prijevoza

 • Potvrda narudžbe prijevoza
 • Evidencija
  • platitelj, naručitelj prijevoza
  • adresa utovara i istovara
  • cijene prijevoza (ponuđena, dogovorena)
 • Zapisivanje podataka o utovaru i istovaru,
 • Dogovaranje cijene te potvrda narudžbe

Nalozi za utovar

 • Upis podataka o utovaru i istovaru te adrese
 • Odabir vozila
 • Dodijeljivanje naloga za utovar PRL-u (putnom radnom listu)

Evidencija vozila

 • Upis
 • Pregledi
 • Servisi
 • Oprema
 • Registracije
 • Dozvole

Opći katalozi

 • Mjerne jedinice
 • Statusi (prijevoza, upita, PRL-a…)
 • Regije
 • Funkcije osoba
 • Države
 • Mjesta i gradovi
 • Vrste vozila

Kompletna dokumentacija

 • Razrađen sustav pomoći
 • Pisane upute

Izgled prozora

 • Jednostavan i intuitivan design programa
 • Jednostavnost korištenja
 • Jednostavna instalacija na hrvatskom jeziku
 • Mali zahtjevi za opremom
 • Glavni prozor
 • Trake sa alatima
 • Statusna traka
 • Traka prečaca
 • Padajući izbornici

Pretraživanje podataka

 • Napredne mogućnosti pretraživanja
 • Prozor za pretraživanje
 • Odabir podataka za pretraživanje
 • Poništavanje pretraživanja
 • Odabir više kriterija pretraživanja
 • Prikaz pronađenih podataka

Ispis podataka

 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Pregled prije ispisa
 • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
 • Izvoz podataka u PDF format
 • Prikaz više stranica odjednom
 • Zumiranje prikaza
 • Alatna traka ispisa
 • Navigacija po ispisu

Tablični prikaz podataka

 • Podaci prikazani u tabličnom obliku
  • Promjena širine stupaca
  • Sortiranje podataka
  • Promjena redoslijeda stupaca
  • Grupiranje podataka
 • Prilagodba prikaza podataka
  • Različiti načini prikaza istog skupa podataka
  • Resetiranje prikaza