Funkcije aplikacije

Katalozi

 • Skladišta
 • Materijali i usluge
 • Grupe materijala i usluga
 • Raspored i naručivanje servisa
 • Kalendar
 • Partneri/Dobavljači
 • Djelatnici
 • Opći katalozi

Dokumenti

 • Knjige URA i IRA
 • izvodi
 • Odobrenja
 • Blagajna i blagajnički izvještaj
 • Otpremnice
 • Primke
 • Dokumenti dostave
 • Narudžba robe
 • povrat artikala
 • Reversi
 • Nivelacije
 • Ponude
 • Predračuni
 • MP i VP računi
 • Fiskalni računi
 • Dnevni promet
 • Stanje skladišta
 • Inventura

Raspored

 • Ispis rasporeda
 • Prikaz tjednog i dnevnog rasporeda
 • Mogućnost prikaza zakazanih termina u obliku tabličnog prikaza
 • Odabir početnog datuma prikaza rasporeda
 • Jednostavno i napredno pretraživanje
 • Izmjena naručenih termina

Zakazivanje termina

 • Ručni unos naziva termina
 • Odabir već postojećih partnera, dodavanje novog ili uklanjanje dodanog partnera
 • Odabir početka i završetka termina s odabirom datuma termina
 • Mogućnost označavanja vrste termina
 • Aktiviranje podsjetnika
 • Unos dodatnog opisa
 • Uređivanje zakazanih termina i mogućnost brisanja istih

Raspored aktivnosti i obveza

 • Unos više obveza za jedan dan
 • Mogućnost pregleda rasporeda po mjesecima koristeći traku klizača

MP računi

 • Pregled robe po nezaključenim računima
 • Pregled neplaćenih maloprodajnih računa
 • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi IRA za koju je vezan račun
 • Automatski brojač dokumenata
 • Odabir ili dodavanje novog partnera
 • Automatsko povlačenje stavaka na račun ukoliko je račun kreiran iz ponude, predračuna
 • Mogućnost odabira glavnog skladišta ili odabira skladišta po dodanim materijalima
 • Evidencija više načina plaćanja sa iznosom, te automatski izračun iznosa preostalog za platiti
 • Dodavanje odabranih materijala u novu ili postojeću narudžbu
 • Dodavanja opisa stavkama
 • Pregled uplata po računu
 • Evidencija plaćanja čekovima
 • Mogućnost unosa rabata za materijal i usluge na nivou svih unesenih stavki
 • Zaključivanjem računa automatsko kreiranje otpremnice i stavke u knjizi IRA i artikl izlazi iz skladišta
 • Više mogućnosti storniranja računa
 • Ispis računa i izvoz podataka računa u PDF i Excel

VP računi

 • Pregled robe po nezaključenim računima
 • Pregled neplaćenih veleprodajnih računa
 • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi IRA i predračuna za koju je vezan račun
 • Automatski brojač dokumenata
 • Odabir ili dodavanje novog partnera
 • Automatsko povlačenje stavaka na račun ukoliko je račun kreiran iz ponude
 • Mogućnost odabira glavnog skladišta ili odabira skladišta po dodanim materijalima
 • Dodavanje odabranih materijala u novu ili postojeću narudžbu
 • Dodavanja opisa stavkama
 • Pregled uplata po računu
 • Unos i evidencija avansnih računa
 • Mogućnost unosa više avansnih računa
 • Mogućnost unosa rabata za materijal i usluge na nivou svih unesenih stavki
 • Zaključivanjem računa automatsko kreiranje otpremnice i stavke u knjizi IRA
 • Više mogućnosti storniranja računa
 • Ispis računa i izvoz podataka računa u PDF i Excel

Ponude

 • Automatski brojač dokumenata
 • Odabir ili dodavanje novog partnera
 • Mogućnost odabira osobe koja je vezana za partnera ili ručni unos osobe kojoj ponuda ide na ruke (N/R)
 • Mogućnost dodavanja novog artikla iz prozora ponude
 • Odabir datuma ponude i načina plaćanja
 • Mogućnost unosa tranzitnog materijala u ponudu (materijal koji se ne nalazi u katalogu materijala)
 • Dodavanje odabranih materijala u novu ili postojeću narudžbu
 • Mogućnost odabira info linija ponude s odabirom osobe koja je kreirala ponudu
 • Kreiranje MP, VP računa i predračuna iz ponude, te automatsko povlačenje unesenih podataka na dokumente
 • Ispis ponude i izvoz podataka ponude u PDF i Excel

Primke

 • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi URA za koju je vezana primka
 • Pregled podataka dobavljača na desni klik miša
 • Dodavanje unaprijed kreiranih normativa materijala i usluga
 • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog dobavljača
 • Evidencija dokumenata dostave
 • Zaseban prozor za dodavanje stavaka u primku
 • Omogućeno dodavanje marže i rabata za označene stavke primke ili za sve stavke odjednom
 • Omogućen unos više materijala, te dodavanje novog materijala iz prozora za dodavanje stavke
 • Automatski izračun prodajne ili nabavne cijene kroz automatizirani obračun stavki primki
 • Omogućena naknadna korekcija cijene ili količine materijala
 • Mogućnost kreiranja odobrenja za povrat robe, promjene cijene ili količine
 • Mogućnost zaključivanja primke u novu ili postojeću stavku IRA-e
 • Omogućen odabir otključavanja ili storniranja primke
 • Ispis primke, te izvoz podataka u PDF ili Excel
 • Omogućeno povlačenje artikala iz normativa prilikom dodavanja stavaka

Otpremnice

 • Automatsko kreiranje otpremnice zaključivanjem računa
 • Dodavanje unaprijed kreiranih normativa materijala i usluga
 • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog partnera
 • Prilikom ručnog kreiranja otpremnice mogućnost kreiranja liste materijala za narudžbu ukoliko su dodani materijali u kritičnoj količini na skladištu
 • Evidencija broja naloga i broja računa ukoliko su dokumenti vezani
 • Povlačenje materijala iz primki odabirom vremenskog intervala od-do
 • Unos stavaka materijala na otpremnicu
 • Ispis kartice pojedinog artikla na desni klik miša
 • Mogućnost kreiranja povrata pojedinog artikla nakon zaključivanja otpremnice
 • Storniranje pojedine stavke otpremnice
 • Mogućnost knjiženja dodanih stavaka, te naknadno dodavanje
 • Zaključivanje i storniranje otpremnice
 • Ispis otpremnice, te izvoz podataka u PDF ili Excel

Ostalo

 • Evidentiranje svih klijenata
 • Razni izvještaji i analize
 • Lista ponuda i računa (IRA)
 • Detaljan prikaz prometa (računa ili ponuda) za partnera
 • Ispis računa i naloga na A4 papir ili memorandum
 • Mogućnost izvoza podataka za knjigovodstvene programe
 • Određivanje normativne količine materijala i usluga
 • Automatska numeracija dokumenata
 • Dodjeljivanje posebnog rabata za svakog partnera (rad i materijal)
 • Grupiranje materijala i usluga uz pretraživanje
 • Automatski odabir porezne stope
 • Besplatno korištenje programa 30 dana
 • Jednostavna promjena postavki aplikacije – obje verzije

Kompletna dokumentacija

 • Razrađen sustav pomoći
 • Vodič kroz aplikaciju
 • Kratki filmovi o radu sa aplikacijom
 • Pisane upute
 • Registracija programa

Izgled prozora

 • Jednostavan i intuitivan design programa
 • Jednostavnost korištenja
 • Jednostavna instalacija na hrvatskom jeziku
 • Mali zahtjevi za opremom
 • Glavni prozor
 • Trake sa alatima
 • Statusna traka
 • Traka prečaca
 • Padajući izbornici

Pretraživanje podataka

 • Napredne mogućnosti pretraživanja
 • Prozor za pretraživanje
 • Odabir podataka za pretraživanje
 • Poništavanje pretraživanja
 • Odabir više kriterija pretraživanja
 • Prikaz pronađenih podataka

Ispis podataka

 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Pregled prije ispisa
 • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
 • Izvoz podataka u PDF format
 • Prikaz više stranica odjednom
 • Zumiranje prikaza
 • Alatna traka ispisa
 • Navigacija po ispisu

Tablični prikaz podataka

 • Podaci prikazani u tabličnom obliku
 • Promjena širine stupaca
 • Sortiranje podataka
 • Promjena redoslijeda stupaca
 • Grupiranje podataka
 • Prilagodba prikaza podataka
 • Različiti načini prikaza istog skupa podataka
 • Resetiranje prikaza