Skladišno poslovanje

Skladišno poslovanjeAplikacija nudi mogućnost odabira nekoliko vrsta skladišta u kojima se drži roba i slično. Može ih biti mnogo, a unosi i stavke neovisni su jedni o drugima.

Unos skladišta služi za evidenciju kreiranja primki, otpremnica i računa jer je automatski poznato stanje na skladištu.

Unutar pojedinog skladišta prate se brojači dokumenata koji su vezani samo na to, pojedino skladište (primka i otpremnica), te se svakom unesenom materijalu određuje na kojem se skladištu nalazi kako bi se u svakom trenutku znalo stanje pojedinog skladišta.

Početno stanje skladišta

Kod početka rada s aplikacijom potrebno je unijeti početno stanje materijala na skladištu.

Početno stanje skladišta se zaključava, te se koristi kao početno stanje.

Trenutno stanje skladišta

Stanje skladišta

Aplikacija nudi mogućnost praćenja stanja skladišta. Iz jednog prozora aplikacije moguće je vidjeti kolika je količina svih materijala na odabranom skladištu.

Uz stanje svakog artikla moguće je vidjeti i dokumente koji su vezani za taj artikl.

Primke

alt

Primka je dokument koji se izrađuje prilikom zaprimanja robe na skladište. U njoj se nalaze podaci dobavljača, broj računa dobavljača, broj računa otpremnice, te drugi podaci. Omogućen je unos više stavaka (materijala) s različitim maržama, porezima i rabatima iz kojih, aplikacija, automatski izračunava iznose.

Primke se ispisuju s različitim cijenama (ulazna cijena, nabavna cijena, porez), te ih je moguće prilagoditi individualnim potrebama.

Otpremnice

Otpremnica je dokument u kojem se evidentira izlaz robe iz skladišta. Dokument se automatski kreira čim se račun zaključuje, ali moguće ga je ručno kreirati ili korigirati.

Inventura

Povlačenjem stanja pojedinog skladišta moguće je dobiti uvid u stanje skladišta na jednom mjestu.

Izvještaji inventure

Izvještaji inventure

Nakon što je stanje skladišta pravilno evidentirano moguće je olakšati inventuru s raznim izvještajima.

Odabirom određenih izvještaja dodatno se olakšava preglednost i snalaženje među artiklima koji čine cjelokupno stanje skladišta.

Izvještaji

izvjestaji_skladista

Omogućeno je kreiranje raznovrsnih izvještaja koji pomažu prilikom uvida u stanje skladišta.

Svaki izvještaj je prilagođen lakom i brzom ispisu i korištenju, te pomaže prilikom unaprijeđivanja poslovanja.

Odabir skladišta prilikom kreiranja računa

Kreiranjem računa moguće je odabrati skladište na kojem se nalaze materijali iz stavke računa.

Moguće je odabrati jedno skladište ili svakoj stavci dodati skladište na kojem se ta stavka nalazi.

Zaključivanjem računa stavke se uklanjaju sa skladišta.

Odabir skladišta za svaku stavku računa posebno

2438 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori