Stranice

Skladište

Skladište

Skladišno poslovanje Aplikacija nudi mogućnost odabira nekoliko vrsta skladišta u kojima se drži roba i slično. Može ih biti mnogo, a unosi i stavke neovisni su jedni o drugima. Unos skladišta služi za evidenciju kreiranja primki, otpremnica i računa jer je automatski poznato stanje na skladištu. Unutar pojedinog skladišta prate se brojači dokumenata koji su […]

Materijali

Katalog materijala i usluga U katalog materijala i usluga unose se podaci koji se koriste prilikom kreiranja računa i ponuda, te ostalih dokumenata. Svakom materijalu određuje se kojoj grupi materijala pripada, upisuje se normativna količina materijala, cijena, te kritična količina na skladištu. Svaki artikl moguće je povezati s njegovim dobavljačima, omogućeno je praćenje zamjenskih brojeva […]