Katalog materijala i usluga

katalog materijala i uslugaU katalog materijala i usluga unose se podaci koji se koriste prilikom kreiranja računa i ponuda, te ostalih dokumenata.

Svakom materijalu određuje se kojoj grupi materijala pripada, upisuje se normativna količina materijala, cijena, te kritična količina na skladištu. Svaki artikl moguće je povezati s njegovim dobavljačima, omogućeno je praćenje zamjenskih brojeva artikla, te povezivanje s pisanom dokumentacijom.

Kategorizacija materijala

Grupa robe je opcija koja se nalazi u evidenciji materijala. Pojedinačni artikli grupiraju se po grupama npr. svi sokovi stavljaju se u grupu bezalkoholnih pića.

Dodjeljivanje svakog artikla grupi robe olakšava pretraživanje podataka, kreiranje inventure, te ispisivanje izvještaja za pojedine inventure i druge opcije koje nudi aplikacija POS trgovina.

Zamjenski brojevi

Svakom materijalu moguće je dodijeliti zamjenske brojeve. Svaki materijal ima svoju šifru, a različiti proizvođači imaju različite šifre za iste materijale. Iz tog razloga moguće je evidentirati više šifri istih materijala.

Normativna količina materijala

Dodavanje normativne količine materijalaNormativna količina materijala je broj koji se dodaje pojedinom artiklu, npr. kod prodaje brisača skoro uvijek su u pakiranju dva komada pa će normativna količina u evidenciji materijala biti dva.

Svakom unesenom materijalu dodaje se njegova normativna količina koju je moguće ručno izmijeniti na dokumentima koji se naknadno kreiraju.

Dokumentacija

Svaki zapis unutar kataloga materijala i usluga moguće je povezati s nekim oblikom dokumentacije. Neovisno da li se radilo o skeniranim dokumentima ili o dokumentima u različitim formatima koji se već nalaze na vašem računalu, s lakoćom je moguće takve dokumente dodijeliti pojedinom artiklu unutar baze podataka.

9 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori