Katalog materijala i usluga

Katalog materijala i usluga predstavlja mjesto gdje se nalaze podaci materijala/usluga koji se koriste u izradi dokumentacije.
Svakom materijalu određuje se kojoj grupi materijala pripada, upisuje se normativna količina materijala, cijena, te kritična količina na skladištu. Svaki artikl je moguće povezati s njegovim dobavljačima, omogućeno je praćenje zamjenskih brojeva artikla, te povezivanje s pisanom dokumentacijom.

alt

Dokumentacija

Svaki zapis unutar kataloga materijala i usluga moguće je povezati s nekim digitalnim oblikom dokumentacije neovisno da li se radilo o skeniranim dokumentima ili o dokumentima u različitim formatima koji se već nalaze na računalu.

S lakoćom je moguće takve dokumente dodijeliti pojedinom artiklu ili usluzi unutar baze podataka.

alt

Kategorizacija materijala i usluga

altGrupa robe je opcija koja se nalazi u evidenciji materijala i usluga. Artikli se grupiraju po grupama npr. sve gume stavljaju se u grupu guma, a sve svjećice u grupu svjećica.
Dodjeljivanje svakog artikla grupi robe olakšava pretraživanje podataka, kreiranje inventure, te ispisivanje izvještaja za pojedine inventure i druge opcije koje nudi aplikacija.

Svaka grupa materijala ima svoj tip koji se veže na nju. Vrsta materijala veže se za tip materijala/usluge, te odabirom određene grupe pojavljuju se samo tipovi za tu grupu, a odabirom tipa prikazat će se vrste materijala/usluge koji su vezani na tip.

Zamjenski brojevi

Svakom materijalu moguće je dodijeliti zamjenske brojeve. Svaki materijal ima svoju šifru, a različiti proizvođači imaju različite šifre za iste materijale. Iz tog razloga moguće je evidentirati više šifri istih materijala.

Svakom zamjenskom broju moguće je dodati web stranicu koju je moguće otvoriti, u pregledniku iz aplikacije.

Normativna količina materijala

altNormativna količina materijala je broj koji se dodaje pojedinom artiklu, npr. kod ugradnje brisača skoro uvijek se ugrađuju dva pa će normativna količina u evidenciji materijala biti dva.

Svakom unesenom materijalu dodaje se njegova normativna količina koju je moguće ručno izmijeniti na dokumentima koji se kreiraju.