Stranice

Materijali

Katalog materijala i usluga U katalog materijala i usluga unose se podaci koji se koriste prilikom kreiranja računa i ponuda, te ostalih dokumenata. Svakom materijalu određuje se kojoj grupi materijala pripada, upisuje se normativna količina materijala, cijena, te kritična količina na skladištu. Svaki artikl moguće je povezati s njegovim dobavljačima, omogućeno je praćenje zamjenskih brojeva […]