Odobrenja

Otvaranjem zaključenih primki i početnog stanja skladišta omogućeno je kreirati odobrenje ovisno o vrsti, ali je omogućeno i ručno kreiranje odobrenja. Sva kreirana odobrenja nalaze se na jednom mjestu, u Katalogu odobrenja.

  • Odobrenja je moguće pregledati i iz dokumenata za koja su vezana
  • Automatsko povlačenje podataka partnera ukoliko se odobrenje kreira iz već nastalog dokumenta
  • Povezivanje stavke URA-e s kreiranim odobrenjem
  • Brzi pregled stavke u knjizi URA-e i primke za koju je odobrenje vezano

alt

Kreiranje odobrenja

Moguće je odabrati jednu od vrsta odobrenja. Kreirano odobrenje je potrebno povezati sa stavkom knjige URA.

Snimanjem odobrenja, odobrenje će se prikazati u primci, te su dokumenti automatski povezani.

Povrat robe na skladište

Povrat artikala

Ukoliko prilikom narudžbe robe dođe do zamjene artikala ili se isporuči kriva roba, moguće je voditi evidenciju povrata robe.

Povrat robe kreira se odabirom partnera i dobavljača, datumom i iznosom robe za povrat, te upisivanjem naziva neisporučenog artikla.

Omogućeno je automatsko kreiranje dokumenta povrata robe iz primke, otpremnice i fiskalnog ručana. Odabirom stavki unutar dokumenta, moguće je kreirati dokument povrata artikla na kojeg se automatski povlače podaci o partneru i artiklu, te unesene cijene s primke.

alt

Kreiranje povrata artikala

Otvaranjem primke ili otpremnice potrebno je odabrati opciju povrata artikla za pojedinu stavku dokumenta.

Povratom artikla materijal izlazi sa skladišta, te se uklanja iz primke i narudžbe robe.

alt