Stranice

Katalozi

Usluge

Katalozi

Katalog rasporeda Katalog rasporeda služi kao podsjetnik na neke važne događaje koji se individualno postavljaju za pojedinog korisnika. Omogućeno je dodavanje podsjetnika na ugovoreni termin s kojim aplikacija obavještava korisnika o nadolazećem terminu. Kako bi se podsjetnik pojavio aplikacija mora biti pokrenuta. Katalog partnera U Katalog partnera unose se podaci poslovnih partnera. Katalog partnera sadrži […]

Računi i predračuni

Računi Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili Katalogu veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti. VP Račun – za pravne osobe MP Račun – za fizičke osobe Broj (broj računa) Godina (tekuća programska godina) Datum (trenutni datum) Datum plaćanja (datum dospijeća plaćanja) Rad (satnica utrošenog rada) Materijal […]