Usluge

Katalog usluga predstavlja mjesto gdje se unose sve usluge koje se koriste prilikom izrade dokumentacije.

Dodaju se na radni nalog, te ih je moguće odabrati u neograničenom broju za pojedinu lokaciju.

Sve unesene stavke povezuje se s grupom i vrstom, te se svakoj grupi dodaje predložak dokumenta.

usluge

Stavke usluge

  • Naziv
  • Šira i dodatne šifre
  • Kratki i opširni opis
  • Cijena i porezna stopa
  • Tip
  • Grupa
  • Normativna količina
  • Da li je usluga naručena od drugog izvođača radova
  • Vanjska usluga
  • Aktivna/neaktivna usluga

Grupe usluga

U katalogu se određuje putanja spremanja dokumenata koji su vezani za tu grupu.

Svaka grupa ima svoj predložak dokumenta koji je moguće odabrati prilikom kreiranja dokumentacije za pojedinu stavku naloga.