Katalozi

rad s aplikacijomKatalozi su mjesta gdje se unose podaci koji se kasnije odabiru prilikom kreiranja termina ili se koriste kao temelj za rad s aplikacijom (npr. Katalog korisnika, sobe, poslovnice…)

Svi katalozi su podijeljeni u zasebne cjeline, te je omogućeno jednostavno editiranje unesenih podataka, unos novih, te pretraživanje postojećih.

Korisnici

Cirkulacija dokumenataSvakom korisniku moguće je otvoriti korisnički račun za pristup aplikaciji. Administrator aplikacije kreira korisničke račune, te im dodjeljuje pristupne podatke i određuje prava za korištenje aplikacije.

Moguće je otvoriti neograničen broj korisničkih računa.

Više o korisnicima možete pročitati ovdje.

Usluge

Svakoj usluzi unosi se naziv, te im je moguće odabrati boju kojom će se označiti termin koji se kreira s tom uslugom.

Omogućen je unos cijene i valute usluge, trajanje u minutama, te se usluga može povezati s kategorijom.

Kreirane usluge moguće je ručno premjestiti na željenu poziciju. Ovisno o definiranom redoslijedu usluga unutar kataloga, kod samog kreiranja termina usluge će se kod odabira prikazivati istim redoslijedom kako su pozicionirane u katalog.

Klijenti

Prilikom kreiranja termina odabire se naručitelja termina ili se unose podaci novog. Svi zapisi snimaju se u katalog klijenata.

U katalogu je moguće pretraživati podatke, editirati unesene i snimljene zapise, te dodavati nove.

Poslovnice

Poslovnice predstavljaju lokacije, te se za njih vežu sobe. Svaka poslovnica mora imati najmanje jednu definiranu sobu za koju se kreiraju termini, ali ih može imati više.

Upisana i odabrana adresa poslovnice automatski se prikazuje na Google zemljopisnoj karti, te se preuzimaju podaci vezani za unesenu adresu.

Poslovnice se mogu ručno premjestiti na željenu poziciju, te će se tim redoslijedom prikazivati u kalendaru.

Sobe

Sobe se kreiraju unutar zasebnog kataloga soba, te se svaka soba veže za poslovnicu (lokaciju). Odabirom poslovnice unutar kalendara prikazat će se samo sobe vezane za odabranu poslovnicu.

Zapise je moguće pretraživati, uređivati, te s lakoćom dodavati nove sobe.

Instrukcije

U katalog instrukcija unosi se vlastoručni tekst koji će se prikazivati na zadnjem koraku kreiranja termina.

Tekst instrukcije služi kao podsjetnik prilikom potvrde termina telefonskim putem ili nekim drugim oblikom komunikacije, ali ga je moguće služiti i u druge svrhe po vlastitom odabiru.

Funkcije aplikacije

Preporuke

Kreirani termini povezuju se preporukom po kojoj je klijent došao. Evidencijom preporuka moguće je prikazati statistiku dolazaka po preporukama.

Razlozi otkazivanja

Svaki zakazani termin moguće je otkazati s obaveznim odabirom razloga otkazivanja termina koji se unosi u katalog razloga otkazivanja.

Kategorije

Kategorije se unose u katalog kategorija, te ih se kasnije povezuje s pojedinom uslugom.