Definiranje načina rada

Kroz postavke programa omogućeno je definiranje načina rada.

Definiranjem radnog vremena kreiraju se predefinirani termini koji se vežu za pojedinog korisnika, sobu i uslugu. Odabire se trajanje rada s mogućnošću unosa vremena rezerviranog za pauzu u radu.

Odabirom opcije kreiranja termina povlačenjem, radno vrijeme se ne definira već se termini kreiraju povlačenjem po kalendaru unutar dnevnog, tjednog ili mjesečnog prikaza radnog vremena.

Radno vrijeme

Cirkulacija dokumenata

Predefinirani termini kreiraju se unutar kataloga radnog vremena. Iz kalendara se odabire tjedan za koji se definiraju termini i korisnik za kojeg se definira radno vrijeme.

Odabirom tjedna prikazat će se svi dani s datumima za taj tjedan. Odabire se soba, usluga, vrijeme trajanja termina u minutama, te početak i završetak rada.

Moguće je definirati trajanje pauze u radu u vremenu od-do, te će se to vrijeme prikazati drugačijom bojom u kalendaru i neće biti moguće zakazati termin u tom periodu.

Unos dvokratnog radnog vremena

Ukoliko osoba, za koju se definira radno vrijeme radi dvokratno omogućen je unos takvog oblika radog vremena.

Pored svakog dana u odabranom tjednu smješten je gumb koji služi za kopiranje polja (odabir usluge, sobe, početka i završetka rada, itd…) za definiranje drugog dijela radnog vremena.

Kreiranje predložaka

Odabirom podataka predefiniranih termina iste je moguće spremiti u predložak, te kasnije koristiti prilikom kreiranja predefiniranih termina za druge datume istog dana.

Predlošcima se smanjuje vrijeme definiranja radnog vremena, a korekcije u promjeni rada moguće je ručno promijeniti na nivou dana.

Brisanje definiranog radnog vremena

Svaki kreirani predefinirani termin moguće je obrisati. Brisanjem se uklanjaju, odnosno prazne polja s odabranim podacima, te je moguće ponovno definirati gotove predefinirane termine koji će se prikazivati u kalendaru.