Izvještaji i statistika

Izvještaji i statistika

Izvještaji i statistika su vrlo važni pri vođenju brige o protoku dokumentacije.

Služe za izvještavanje uprave, statističku obradu podataka, te kao pomoć pri donošenju poslovnih odluka.

Unutar aplikacije ugrađena je nekolicina izvještaja.

Ispis radnog vremena

Izvještaji i statistika

Unosom datuma ili odabirom jednog od unaprijed ponuđenih vremenskih intervala moguće je prikazati i ispisati radno vrijeme sa slobodnim i kreiranim terminima za pojedinog korisnika.

Takav ispis moguće je koristiti za oglasne ploče kao obavijest o zauzeću pojedinog resursa ili u neke druge svrhe po potrebi.

Omogućeno je kopiranja podataka u međuspremik, te korištenje za kreiranje Excel tablica, Word dokumenata ili neki drugi oblik dokumentacije.

Statistika

Aplikacija nudi statistiku dolazaka naručitelja termina po preporukama, lokacijama, odrađenim uslugama, itd…

Bitno je da se se potrebni podaci unesu u aplikaciju i odabiru prilikom kreiranja termina kako bi statistika bila potpuna.

Ispis prikaza kalendara

Na alatnoj traci kalendara nalazi se opcija koja otvara prikaz kalendara s kreiranim termina koji je moguće izvesti u PDF ili direktno ispisati na pisač.

Vremenski intervali

Prilikom kreiranja izvještaja ili statistike ručno se odabire raspon datuma za pikaz ili je moguće odabrati jedan od ponuđenih vremenskih intervala.

  • Danas
  • Jučer
  • Prošli tjedan
  • Dani (7, 14, 21, 60, 90 dana)
  • Mjeseci (ovaj mjesec, prošli mjesec)
  • Godine (ova godina, prošla godina)