online rasporedBookony, (odmilja Bukonja) online raspored,  je potpuno nova aplikacija uz čiju je pomoć moguće jednostavno online naručivanje željenog termina.

Online naručivanje smanjuje vrijeme čekanja i štedi novac, te time osigurava točan dolazak na zakazani termin bez nepotrebnog čekanja i gubljenja vremena.

Kroz aplikaciju mogućeno je zakazivanje termina na željenoj lokaciji i sobi ili ordinaciji/dvorani, kompletna evidencija podataka osoba za koje se zakazuju termini, te evidentiranje jedne ili više usluga za naručitelje usluga.

Aplikaciju Bukonja moguće je povezati s naručiteljevim web stranicama, te je u planu razvoj zasebnog modula za socijalne mreže, prvenstveno Facebook, gdje će naručitelji usluga također biti u mogućnosti pretraživati slobodne termine, te vidjeti popunjenost kapaciteta.

Aplikacija je inicijalno namijenjena liječničkim ordinacijama, no ona je svakako multifunkcionalna, te se može koristiti za evidenciju zauzetosti bilo kakvih resursa. Moguće je voditi detaljnu zauzetost po resursu, s preciznošću do čak 5 minuta, te je samim time omogućeno vrlo precizno terminiranje i zauzetost određenih resursa. Vrlo je korisna za vođenje terminiranja soba za sastanke, najmove dvorana za razne namjene, najam školskih dvorana za školske ili izvanškolske aktivnosti i slično.

Aplikacija se trenutno testira na nekoliko platformi, te nam se slobodno obratite ukoliko želite isprobati funkcionalnost aplikacije.

U mogućnosti ste isprobati rad na aplikaciji u probnom periodu od 30 dana. Nudimo postavljanje aplikacije na željeno računalo korisnika spajanjem putem interneta. Instalacija uključuje i edukaciju korisnika, te besplatne pozive u probnom roku bez ikakve obveze kupnje softvera.

Postavke aplikacije

Kroz postavke moguće je podesiti postavke načina rada. Omogućen je odabir vremenske zone, opcija dodavanja više usluga po pojedinom terminu, kreiranje termina povlačenjem unutar kalendara ili kreiranje unaprijed određenih termina definiranjem radnog vremena radnika. Omogućen je unos početka i završetka radnog vremena za prikaz kalendara, način prikaza podataka za neregistrirane korisnike, te mnoge druge mogućnosti.

Više o postavkama aplikacije možete pročitati ovdje.

Rad s katalozima

Cirkulacija dokumenataKatalozi su mjesta gdje se unose podaci koji se kasnije odabiru prilikom kreiranja termina ili se koriste kao temelj za rad s aplikacijom (npr. Katalog korisnika, sobe, poslovnice…)

Svi katalozi su podijeljeni u zasebne cjeline, te je omogućeno jednostavno editiranje unesenih podataka, unosi novih, te pretraživanje postojećih.

Više o katalozima možete pročitati ovdje.

Korisnici aplikacije

altSvakom korisniku moguće je otvoriti korisnički račun za pristup aplikaciji. Administrator aplikacije kreira korisnike, te im dodjeljuje pristupne podatke i prava za korištenje aplikacije.

Moguće je otvoriti neograničen broj korisničkih računa.

Više o korisnicima možete pročitati ovdje.

Klijenti

Unutar kataloga klijenata nalaze se svi zapisi koji se unose putem kataloga ili prilikom kreiranja termina. Unesene zapise omoguće je jednostavno editirati, unositi nove, te pretraživati postojeće.

Brisanje zapisa nije moguće ukoliko su zapisi vezani za neku drugu dokumentaciju, u ovom slučaju za termine.

Termini

Aplikacija omogućava unos termina na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi unosa.

Kroz postavke aplikacije moguće je uključiti opciju ručnog unosa termina povlačenjem unutar kalendara ili kreiranjem predefiniranih termina.

Više o kreiranju termina možete pročitati ovdje.

Opcije kalendara

Uvoz podatakaMoguće je odabrati vremenski interval prikaza kalendara, povećati ili smanjiti polja prikaza, odabrati željeni datum pomoću kalendara za odabir datuma, ispisati trenutni prikaz kalendara, te druge opcije koje nudi alatna traka kalendara.

Poslovnice i sobe

Aplikacija nudi unos jedne ili više poslovnica neovisno o lokaciji. Unos poslovnica veže se na unos adrese preko Google maps modula.

Kreirane sobe vežu se na poslovnicu, te se odabirom poslovnice unutar kalendara prikazuju samo vezane sobe.

Više o poslovnicama i sobama možete pročitati ovdje.

Definiranje radnog vremena

Kroz postavke programa moguće je uključiti mogućnost definiranja radnog vremena. Definiranjem radnog vremena kreiraju se predefinirani termini koji se vežu za pojedinog korisnika, sobu, uslugu, odabire se trajanje rada s mogućnošću unosa vremena rezerviranog za pauzu u radu.

Više o definiranju radnog vremena možete pročitati ovdje.

Izvještaji i statistika

altIzvještaji su vrlo važni pri vođenju brige oko planiranja radnog vremena. Služe za izvještavanje uprave, statističku obradu, te kao pomoć pri donošenju poslovnih odluka.

Više o izvještajima i statistici možete pročitati ovdje.

Funkcije aplikacije

Izvoz podataka

Omogućen je izvoz podataka izvještaja u Excel tablicu koju je moguće koristiti u razne svrhe.

Nadogradnja aplikacije

Ukoliko se javi potreba za nečim novim, funkcijom koju trenutno aplikacija ne posjeduje, prilagodba za vlastiti poslovni proces, svim klijentima izlazimo u susret i izrađujemo nadogradnju aplikacije.

Prilagodba ispisa

Svaki ispis je moguće prilagoditi potrebama klijenata ili izraditi potpuno nove ispise po želji i potrebi.