Korisnici

korisnički račun

Svakom korisniku moguće je otvoriti korisnički račun za pristup aplikaciji. Administrator aplikacije kreira korisnike, dodjeljuje im pristupne podatke i prava za korištenje aplikacije.

Moguće je otvoriti neograničen broj korisničkih računa. Svaki korisnik ima svoje vlastite pristupne podatke za prijavu u aplikaciju, te vidi samo dijelove koji su mu određeni putem korisničkih prava.

Korisnička prava

Korisniku se dodjeljuju korisnička prava ovisno o ulozi koju obavlja u poslovnom subjektu.

Ukoliko korisnik kreira termine ali i sam odrađuje naručene termine, unutar određivanja korisničkih prava moguće je uključiti takav način rada.

Registracija

Ukoliko je u postavkama aplikacije omogućeno kreiranje novog korisničkog računa, s početne stranice prijave može se napraviti registracija u sustav.

Nakon popunjavanja podataka novi korisnik odmah može pristupiti korištenju aplikacije.

Promjena zaporke

Prijavljenom korisniku sustava omogućena je promjena zaporke. Zaporku je moguće izmijeniti samo za korisnički račun u koji je korisnik trenutno prijavljen.

Kako bi se izmijenila zaporka potrebno je znati staru zaporku, te upisati novu nakon čega se promijene snimaju.

Prijava u sustav

Korisnik aplikacije, koji ima podatke za prijavu u sustav može pristupiti aplikacije u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg web preglednika i s bilo koje lokacije u svijetu.

Prilikom prijave u sustav moguće je odabrati Poslovnicu (lokaciju) za koju će se prikazati termini u kalendaru.

Omogućena je prijava u sustav i preko društvenih mreža (Facebook, Twitter, itd…), te je kroz postavke aplikacije moguće podesiti nemogućnost kreiranja novog korisničkog računa.

Brza promjena korisnika

Omogućena je brza promjena korisnika iz kalendara za kreiranje termina.

Ukoliko više korisnika koristi isto računalo, na jednostavan način moguće je odjaviti već prijavljenog korisnika i prijaviti se kao drugi korisnik, te nastaviti s radom.

Uređivanje korisničkog računa

Svi korisnički računi nalaze se u katalogu korisnika kojem može pristupiti samo korisnika koji ima administratorska prava.

Administratoru aplikacije dozvoljeno je uređivanje svih korisničkih računa dok svaki korisnik može pristupiti promjeni vlastitog profila nakon prijave u aplikaciju.