Načini kreiranja termina

Načini kreiranja termina

Kroz postavke programa moguće je uključiti mogućnost definiranja radnog vremena. Definiranjem radnog vremena kreiraju se predefinirani termini koji se vežu za pojedinog korisnika, sobu i uslugu. Odabire se trajanje rada s mogućnošću unosa vremena rezerviranog za pauzu u radu.

Odabirom opcije kreiranja termina povlačenjem, radno vrijeme se ne definira već se termini kreiraju povlačenjem po kalendaru unutar dnevnog, tjednog ili mjesečnog prikaza radnog vremena.

Podsjetnici

Svaki kreirani termin moguće je dodatno označiti drugačijim bojama, dodati podsjetnik, te evidentirati instrukcije koje bi se odnosile na daljnje upute postupanja sa zakazanim terminom.

Evidencija preporuka

Kreirani termini povezuju se s preporukom po kojoj je klijent došao. Evidencijom preporuka moguće je prikazati statistiku dolazaka po preporukama, te je na taj način moguće usmjeriti financijska sredstva u najunosnije oglašavanje.

Termini

Aplikacija omogućava unos termina na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi unosa.

Kroz postavke aplikacije moguće je uključiti opciju ručnog unosa termina povlačenjem po kalendaru ili kreiranjem predefiniranih termina.

Kreirane termine moguće je naknadno uređivati, brisati, te mijenjati datum i vrijeme zakazivanja termina.

Polja termina

Terminu je potrebno odabrati klijenta (osobu) za kojeg se kreira termin, te je moguće dodati jednu ili više usluge na koju se klijent naručuje.

Ovisno o označenom polju unutar kalendara automatski je odabrano početno i završno vrijeme termina koje je moguće mijenjati. Soba je automatski odabrana ovisno gdje se želi kreirati termin ali je moguća i promjena iste. Termine je moguće povezati s djelatnikom zaduženim za sobu ili termin.

Svakom terminu moguće je ručno upisati dodatne napomene i odabrati preporuku po kojoj je naručitelj termina došao iz čega je kasnije moguće kreirati statistiku po preporukama.

Otkazivanje termina

Svaki zakazani termin moguće je otkazati s obaveznim odabirom razloga otkazivanja termina. Snimanjem razloga otkazivanja termina, isti se briše iz kalendara što omogućava ponovno kreiranje termina u istom vremenu.

Obrisani termin trajno se briše iz kalendara, dok se sve promjene snimaju u povijest promjene po prijavljenom korisniku.

Funkcije aplikacije

Premještanje termina

Kreirane termine moguće je otvoriti, promijeniti vrijeme početka i završetka ili ga premjestiti na neki drugi datum po želji.

Nadogradnja aplikacije

Ukoliko se javi potreba za nečim novim, funkcijom koju trenutno aplikacija ne posjeduje, prilagodba za vlastiti poslovni proces, svim klijentima izlazimo u susret i izrađujemo nadogradnju aplikacije.

Ispis naljepnica

Više nije potrebno ručno upisivati urudžbene brojeve ili koristiti žigove, već je moguće direktno na papir ispisati potrebne podatke.