Funkcije aplikacije

O aplikaciji “Urudžbeni zapisnik”

 • Jednostavna instalacija – sve poruke, instalacija i ekrani na hrvatskom jeziku
 • Jednostavnost korištenja
 • Osigurana tehnička podrška
 • Rad u mreži
 • Konstantno nadograđivanje novih funkcija aplikacije

Katalozi

 • Partneri
 • Referenti
 • Osobe
 • Funkcije
 • Organizacijske jedinice
 • Korisnici
 • Knjiga urudžbenog zapisnika
 • Knjiga upravnih i neupravnih predmeta
 • Knjiga arhive
 • Knjiga rokovnika
 • Klasifikacijske oznake
 • Dosjei
 • Predmeti
 • Dostavna knjiga
 • Aktivna lista dostavne knjige
 • Knjiga ulazne i izlazne pošte
 • Knjiga sklopljenih ugovora
 • Opći katalozi

Dokumenti

 • Jednostavan rad s dokumentima
 • Dostavna knjiga
 • Predmeti
 • Brojevi pravilnika (klase dokumenata)
 • Razrađena prava pristupa predmetima
 • Dosjei
 • Knjiga urudžbenog zapisnika
 • Interna cirkulacija dokumenata
 • Evidencija više od jedne org. jedinice za pojedini dokument
 • Dodjeljivanje datoteka
 • Arhiviranje dokumenata / predmeta
 • Cirkulacija dokumenata

Klase i dosjei

 • Pregled svih klasifikacijskih oznaka
 • Povezivanje dosjea s klas. oznakom
 • Pregled svih kreiranih dosjea na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga dosjea odabirom više kriterija pretraživanja
 • Označavanje predmeta oznakom UP/I i UP/II
 • Kreiranje oznake i naziva dosjea s dodatnim opisom
 • Brojač predmeta unutar dosjea definiranih prema godini
 • Prikaz liste predmeta vezanih za dosje

Predmeti

 • Pregled svih kreiranih predmeta na jednom mjestu
 • Filtriranje predmeta prema neupravnim i upravnim
 • Jednostavna i napredna pretraga predmeta odabirom više kriterija pretraživanja
 • Povezivanje predmeta s dosjeom
 • Mogućnost ručnog unosa brojača predmeta ili jednostavan odabir sljedećeg broja predmeta
 • Unos opisa predmeta s datumom kreiranja
 • Snimanje unaprijed definiranih opisa predmeta
 • Mogućnost odabira unaprijed određenog smjera dokumenata unutar predmeta
 • Odabir mjesta arhiviranja predmeta
 • Jednostavan unosom novog mjesta arhiviranja iz prozora kreiranja predmeta
 • Odabir roka čuvanja
 • Označavanje predmeta oznakom UP/I i UP/II
 • Kreiranje privatnih predmeta
 • Odabir roka za rješavanje upravnih predmeta
 • Dodjeljivanje prava pristupa predmetu na nivou organizacijskih jedinica i referenta
 • Mogućnost odabira više organizacijskih jedinica za jedan predmet s različitim pravima pristupa
 • Uređivanje i brisanje prava pristupa predmetu
 • Mogućnost prebacivanja predmeta u sljedeću godinu
 • Ispis svih dokumenata vezanih za predmet
 • Ispis podataka za omot spisa

Dostavna knjiga

 • Aktivna lista dostavne knjige
 • Pregled svih dokumenata dodanih na aktivnu listu za ispis
 • Pregled ispisanih i neispisanih dokumenata
 • Mogućnost kreiranja skupne dostavne knjige ili po organizacijskim jedinicama
 • Uklanjanje ispisanih dokumenata s aktivne liste za ispis
 • Jednostavna i napredna pretraga dokumenata odabirom više kriterija pretraživanja

Knjiga ulazne i izlazne pošte

 • Pregled svih dodanih dokumenata
 • Jednostavna i napredna pretraga dokumenata odabirom više kriterija pretraživanja
 • Mogućnost uključivanja opcije prikaza liste partnera vezanih za dokument
 • Mogućnost prikaza urudžbiranog dokumenta ukoliko je stavka pošte kreirana iz knjige urudžbenog zapisnika
 • Prikaz urudžbenog broja u stavci knjige ukoliko je stavka knjige pošte vezana za urudžbirani dokument
 • Napredni unos podataka izlazne pošte
 • Odabir vrste pošiljke
 • Unos prijemnog broja i mase pošiljke
 • Ispis prijamne knjige
 • Ispis dostavnice preporučene pošiljke
 • Ručni unos novog zapisa
 • Omogućeno dodavanje novog partnera
 • Povezivanje stavke s jednim ili više partnera
 • Mogućnost dodavanja evidencijskog broja i evidencija poštarine
 • Prebacivanje stavke ulazne pošte u izlaznu poštu
 • Ispis naljepnica s podacima stavke ulazne pošte

Evidencija sklopljenih ugovora

 • Pregled svih kreiranih ugovora na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje odabirom više vrsta kriterija
 • Mogućnost dodavanja urudžbiranog dokumenta u knjigu sklopljenih ugovora
 • Zaključavanje podataka ugovora
 • Kreiranje aneks ugovora
 • Automatsko kreiranje podsjetnika za istek roka sklopljenog ugovora ovisno o vrsti ugovora
 • Evidencija datuma sklapanja, stupanja na snagu i rok sklapanja ugovora
 • Evidencija iznosa ugovora
 • Mogućnost evidencije podjele iznosa po stavkama ugovora
 • Evidencija datuma objave i isteka ugovora

Izvještaji

 • Ispis prikazanog sadržaja tablice urudžbenog zapisnika
 • Ispis kreiranih dokumenata s današnjim danom (sistemsko vrijeme)
 • Ispis svih dokumenata s današnjim datumom primitka ili nastanka
 • Ispis svih kreiranih dokumenata odabirom datuma kreiranja
 • Ispis kreiranih dokumenata po odabranih dosjeima odabirom vremenskog intervala
 • Ispis podataka odabirom datuma od-do
 • Ispis svih predmeta od-do
 • Ispis predmeta grupiranih prema dosjeima
 • Ispis evidencije sklopljenih ugovora
 • Ispis svih arhiviranih predmeta i nedovršenih predmeta odabirom vremenskog intervala od-do
 • Ispis knjige izlazne pošte odabirom datuma od-do
 • Statistika predmeta
 • Ispis predmeta po referentima i opisu u razdoblju
 • Ispis kataloga dosjea, organizacijskih jedinica i osoba koje urudžbiraju dokumente

Izgled prozora

 • Jednostavan i intuitivan dizajn programa
 • Jednostavnost korištenja
 • Jednostavna instalacija na hrvatskom jeziku
 • Mali zahtjevi za opremom
 • Glavni prozor
 • Trake s alatima
 • Statusna traka
 • Traka prečaca
 • Padajući izbornici
 • Tablični prikaz podataka

Pretraživanje podataka

 • Napredne mogućnosti pretraživanja
 • Pretraga unutar izvršene pretrage
 • Prozor za pretraživanje
 • Odabir podataka za pretraživanje
 • Poništavanje pretraživanja
 • Odabir više kriterija pretraživanja
 • Prikaz pronađenih podataka

Ispis podataka

 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Pregled prije ispisa
 • Prilagodba ispisa na memorandum
 • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
 • Izvoz podataka u PDF format i Excel
 • Prikaz više stranica odjednom
 • Zumiranje prikaza
 • Alatna traka ispisa
 • Navigacija po ispisu

Tablični prikaz podataka

 • Podaci prikazani u tabličnom obliku
 • Promjena širine stupaca
 • Sortiranje podataka
 • Promjena redoslijeda stupaca
 • Grupiranje podataka
 • Prilagodba prikaza podataka
 • Različiti načini prikaza istog skupa podataka
 • Resetiranje prikaza

Aktivna lista dostavne knjige

 • Zaseban prozor aktivne liste
 • Prikaz svih neispisanih dokumenata
 • Dodavanje dokumenata iz knjige urudžbenog zapisnika
 • Ispis dokumenata, te brisanje aktivne liste nakon ispisa
 • Mogućnost brisanja svih zapisa

Ostalo

 • Povezanost osoba i partnera
 • Kopiranje urudžbenog broja
 • Rad sa više baza podataka (knjiga urudžbenog zapisnika)
 • Dodjeljivanje predmeta organizacijskim jedinicama (osobama)
 • Ispis podataka na naljepnice
 • Mogućnost ispisa više naljepnica s istim podacima
 • Mrežni rad
 • Istovremeni rad više korisnika
 • Različita prava pristupa svakog korisnika
 • Jednostavno i napredno pretraživanje
 • Jednostavna promjena postavki aplikacije