Knjiga izlazne pošte

Knjiga izlazne pošteAplikacija sadrži dvije knjige pošte. Knjiga izlazne pošte je knjiga u koju se unose svi izlazni predmeti koji se ne žele urudžbirati (npr. slanje čestitki partnerima, zahvalnice itd..) ali želimo ih sačuvati u evidenciji iz nekog razloga.

Sve stavke koje se unose u knjigu izlazne pošte mogu se povezati s partnerom, te je moguće voditi evidenciju poštarine.

Omogućen je rad s naprednom knjigom pošte, odnosno unosom vrste pošiljaka, prijemnog broja, mase, te ostalih bitnih podataka. Kod naprednog korištenja knjige izlazne pošte moguće je ispisati prijemnu knjigu po vrsti pošiljaka.

Povezivanje urudžbiranih dokumenata s knjigom pošte

Povezivanje urudžbiranih dokumenata sa knjigom pošteUkoliko se javi potreba za evidentiranjem urudžbiranih dokumenata unutar knjige ulazne ili izlazne pošte moguće je povezati ta dva dokumenta na jednostavan način.

Dodavanjem urudžbiranog dokumenata u knjigu pošte, aplikacija sama prepoznaje kojoj knjizi pošte dokument pripada prema smjeru dokumenta.

Partner se automatski povlači iz urudžbiranog dokumenta, te se dokumentu dodaju klasa dokumenta i urudžbeni broj.

Knjiga ulazne pošte

Urudžbiranje pošte omogućeno je kroz katalog ulazne i izlazne pošte. Knjiga Ulazne pošte je knjiga u koju se unose predmeti koji se ne urudžbiraju (npr. neki partner pošalje razglednicu ili čestitku, a vi je želite negdje zabilježiti, tada to radite u Knjizi ulazne pošte).

Ukoliko je smjer urudžbiranog dokumenta ulaz, isti je moguće dodati u knjigu ulazne pošte. Stavku koja je ručno kreirana i nije dodana iz kataloga knjige urudžbenog zapisnika moguće je dodati u dostavnu knjigu.

Svaki dokument koji se unese u knjigu uzlazne pošte, moguće je povezati s partnerom. Povezivanje dokumenta s partnerom olakšava kasnije pretraživanje po partnerima.

Kreiranje naljepnica

Kreiranje naljepnica
Za svaku stavku knjige ulazne pošte moguće je kreirati i ispisati naljepnice s podacima koje se lijepe na poštu ili se izravno ispisuju na sami dokument.

Podatke ispisa moguće je prilagoditi prema individualnim potrebama korisnika aplikacije.