Povijest razvoja

*2.5.0 od 25.01.2018.

 • Dorada vezano za korisnike s ograničenim pravima – ukoliko ručno odabiru klas. oznaku i dosje prije opisa u predmetima, opis neće promijeniti dosje s definiranim dosjeom za opis
 • Mogućnost ispisa arhiviranih predmeta u razdoblju samo za dosjee koji su odabrani za ispis u „plahtu“ predmeta

*v2.4.17 od 20.7.2017.

 • Mogućnost kreiranja skupne dostavne knjige ili po organizacijskim jedinicama uz dodatna polja prema zahtjevu

*v2.4.16, 12.7.2017.

 • Dorada ispisa naljepnica

*v2.4.16, 7.7.2017.

 • Mogućnost ispisa dokumenata urudžbiranih na dan
 • Mogućnost okomitog ispisa povratnica

*v2.4.15 od 5.7.2017.

 • Podešen ispis prijemne knjige prema zahtjevu
 • Dodano polje „Kod adrese“ u podacima partnera iza polja mjesta + ispis navedenog podatka iza grada u naljepnice partnera + u naljepnice partnera dodan ispis države

* v2.4.8 od 13.02.2017

 • Detaljni ispis unutarnje omotnice dokumenata predmeta na prazan papir i na tiskanicu
 • Dizajn ispisa vanjske i unutarnje omotnice

* v2.4.6 od 20.12.2016

 • Mogucnost oznacavanja izlucenih zapisa u zbirnom gradivu za izvoz u ARHINET, te takvi zapisi ne idu u XML

* v2.4.5 od 29.11.2016

 • Ispravljena greška kod skeniranja, u slučaju Cancel (odustajanja) ne ide dalje već izlazi iz procedure

* v2.3.34 – 12.09.2016

 • Definiranje dosjea za rad na razini korisnika
 • Definiranje korisnika kao referenta
 • Definiranje organizacijskih jedinica i dosjea za definirane opise predmeta
 • Automatsko popunjavanje podataka referenta, dosjea za korisnike koji su oznaceni kao referenti
 • Omogucen pregled i pristup samo dokumentima koje je kreirao prijavljeni referent
 • Automatsko popunjavanje polja dokumenta – preuzimanje opisa, referenta i organizacijske jednice
 • Dorada ispisa knjiga urudžbiranih u razdoblju sa sumom predmeta na dnu

*v2.3.33, 28.07.2016

 • Referenti u padajućim izbornicima sortirani su po prezimenu
 • Ispis prijamne knjige izlazne pošte

– iz kataloga izlazne pošte moguće je odabrati više stavki i ispisati u jednom ispisu, ali tek nakon što se kroz naprednu tražilicu filtrira po kategoriji i vrsti pošiljke

– iz detaljnog prikaza određene stavke izlazne pošte također je moguće ispisati prijamnu knjigu samo za tu stavku

 • Evidencija ispisanih prijamnih knjiga

– gumb na alatnoj traci kataloga Izlazne pošte à Ispisi prijamne knjige

– kronološki su prikazani svi ispisi od najnovijeg do najstarijeg

– mogućnost filtriranja po datumu od – do, te po kategoriji i vrsti pošiljke

 • Svaka kategorija izlazne pošte dobiva brojač ispisa koji se uvećava za 1 svaki idući dan
 • Detaljan prikaz stavke izlazne pošte

– ukoliko se odabere povratnica, u polje napomena na početku teksta automatski se dodaje oznaka AR

– polje “Broj pošt. ureda” automatski se popunjava iz postavki programa. Ukoliko nije definirano onda se odabire iz izbornika poštanskih ureda te se taj podatak prikazuje u ispisu prijamne knjige

 • Omogućeno isključivanje unaprijed definiranih opisa predmeta i opisa dokumenata preko općih kataloga

*v2.3.32, 12.04.2016

 • Omogućeno dodavanje dokumenta u listu dokumenata za kreiranje skupne izlazne pošte bez obzira na smjer

*v2.3.31, 08.03.2016

 • Ispis klasifikacijskih oznaka

*v2.3.30, 29.02.2016

 • napravljen novi ispis za „Ispis predmeta sa dokumentima“
 • u ispisu se prikazuju podaci po organizacijskim jedinicama ili svi podaci zajedno,  nevezano za organizacijske jedinice.

*v2.3.29, 15.02.2016

 • Izmijenjen izgled ispisa cirkulacije na razini stavke
 • Omogućen ispis dokumenata u cirkulaciji u određenom razdoblju

*v2.3.28, 11.2.2015

 • omogućen ispis cirkulacije dokumenta
 • omogućeno prebacivanje dokumenta u ulaznu ili izlaznu poštu iz urudžbenog zapisnika bez obzira na smjer

*v2.3.20, 23.12.2015

 • omogućen ispis zbirne evidencije gradiva (Izvještaji –> Zbirna evidencija gradiva)

*v2.3.17, 27.11.2015

 • omogućeno spajanje partnera u katalogu partnera
 • prilikom urudžbiranja, omogućen prikaz upozorenja za dodavanje dokumenata u knjigu evidencije sklopljenih ugovora
 • omogućen izvoz podataka knjige evidencije sklopljenih ugovora u excel

*v2.3.15, 24.9.2015

 • dorada prilikom snimanja stavke knjige ur. zapisnika (optimizacija)

*v2.3.12, 16.7.2015

 • dorada kataloga predmeta prilikom promjene datuma predmeta

*v2.3.11, 10.7.2015

 • omogućen unos otkaznog roka u aneksu ugovora

*v2.3.10, 6.7.2015

 • omogućeno povezivanje datoteka s knjigom izlazne pošte

*v2.3.9, 19.6.2015

 • omogućena provjera duplih prijamnih brojeva prilikom snimanja stavke knjige izlazne pošte

*v2.3.7, 15.6.2015

 • omogućen prikaz upozorenja prilikom izmjene postojećeg dokumenta
 • dodan stupac “DatumKreiranja” u prikazu dokumenata knjige ur. zapisnika

*v2.3.7, 12.6.2015

 • napravljena dorada prilikom snimanja predmeta

*v2.3.6, 3.6.2015

 • prilikom dodavanja više dokumenata iz istog predmeta u stavku knjige izlazne pošte, preuzima se naziv predmeta u polje „Naziv dokumenta“ stavke knjige izlazne pošte

*v2.3.5, 26.5.2015

 • omogućeno slanje podsjetnika za istek ugovora na e-mail
 • dorada naprednog pretraživanja

*v2.3.4, 19.5.2015

 • napravljena dorada prilikom snimanja i osvježavanja prikaza predmeta

*v2.3.3, 15.5.2015

 • dorada u dodavanju novog dokumenta

*v2.3.2, 12.5.2015

 • omogućena evidencija privatnih (tajnih) predmeta

*v2.2.82, 13.2.2015

 • korigirana greška prilikom snimanja ugovora

*v2.2.81, 12.2.2015

 • omogućen ponovni ispis dostavne knjige po organizacijskim jedinicama ako je ispis već kreiran

*v2.2.80, 10.2.2015

 • omogućen prikaz stupca „Partner“ u aktivnoj listi za ispis dostavne knjige
 • omogućen prikaz stupca „Opis predmeta“ u ispisu dostavne knjige
 • omogućeno kopiranje podataka dokumenta prilikom kreiranja novog akta iz alatne trake stavke knjige ur. zapisnika

*v2.2.79, 9.2.2015

 • omogućen ručni unos klase i ur. broja u stavku knjige izlazne pošte ako stavka nije vezana za dokument

*v2.2.78, 3.2.2015

 • omogućeno automatsko dodjeljivanje vanjskog ur. broja u obliku: oznaka stvaratelja (partnera) – godina – broj dokumenta
 • omogućen prečac na tipkovnici (CTRL + N) za dodavanje novog dokumenta
 • inicijalizacija pretraživanja dokumenata i predmeta s tipkom “Esc”
 • korekcija ispisa naljepnice
 • premješteno polje “partner” iznad okvira “urudžbeni broj” u stavci knjige ur. zapisnika
 • omogućeno preuzimanje broja FPZG-a u ur. broj, ako je smjer dokumenta izlaz i bez obzira ako partner ima oznaku “građanstvo”
 • omogućeno pretraživanje dokumenata po iznosu u naprednom pretraživanju
 • omogućen prikaz partnera umjesto potvrde primitka u ispisu dostavne knjige

*v2.2.77, 30.1.2015

 • prilikom kreiranja knjige ulazne i izlazne pošte iz knjige ur. zapisnika, preuzima se naziv predmeta u polje “naziv predmeta” (ulazna pošta) i u polje “naziv dokumenta” (izlazna pošta)

*v2.2.76, 26.1.2015

 • u naslovnoj traci aplikacije i traci stavke knjige ur. zapisnika su prikazani podaci baze i godine s kojima se radi
 • korigiran prikaz klase upravnog postupka gdje se nakon oznake UP/I nije prikazivala povlaka (-), nego razmak
 • omogućen odabir više organizacijskih jedinica u stavci knjige ur. zapisnika
 • prilikom kreiranja predmeta, prikazuju se upravni ili neupravni dosjei, ovisno o odabiru opcije u predmetu (“UP/I” ili “UP/II”)
 • omogućen ispis dostavne knjige po odabiru glavne organizacijske jedinice, te u određenom razdoblju (dokumenti su automatski dodani u dostavnu knjigu prilikom ispisa)
 • prilikom unosa vanjskog ur. broja, preuzima se godina datuma dokumenta, a ne godina kreiranja predmeta
 • omogućen odabir roka čuvanja dosjea “izvan osobnika/dosjea”, te u dokumentu omogućen odabir da li je dokument “izvan osobnika/dosjea”

*v2.2.74, 22.1.2015

 • omogućeno snimanje iste oznake dosjea za upravne i neupravne dosjee

*v2.2.72, 20.1.2015

 • omogućen ispis dokumenata s pripadajućim predmetima po dosjeima

*v2.2.72, 14.7.2014

 • korigirana greška prilikom dodavanja novog dokumenta unutar predmeta

*v2.2.72, 2.6.2014

 • onemogućeno snimanje dokumenta ako ne postoji oznaka godine dokumenta

*v2.2.71, 9.5.2014

 • korigiran ispis knjige ulazne pošte
 • omogućena evidencija korisnika koji je kreirao stavku knjige ulazne pošte

*v2.2.69, 15.4.2014

 • napravljena dorada izvoza podataka zbirne evidencije gradiva za arhinet
 • omogućen retroaktivni unos dokumenata iz jednog prozora

*v2.2.67, 7.4.2014

 • omgućen unos broja kopija naljepnica za ispis

*v2.2.68, 4.4.2014

 • korigirana dimenzija naljepnice za ispis partnera
 • omogućen prikaz liste dosjea prilikom unosa klasifikacijske oznake u padajućoj listi ”Dosje”

*v2.2.65, 14.3.2014

 • omogućen prikaz dijakritičkih znakova odabirom fonta aplikacije u postavkama programa

*v2.2.63, 3.3.2014

 • omogućen ispis sadržaja tablice predmeta u katalogu knjige ur. zapisnika
 • omogućen unos zbirne evidencije gradiva za slanje u arhinet

*v2.2.62, 27.2.2014

 • omogućen unos više iznosa s opisom u knjizi sklopljenih ugovora

*v2.2.60, 24.2.2014

 • omogućeno pretraživanje dokumenata po urudžbenom broju u naprednom pretraživanju
 • omogućeno pretraživanje unutar polja pritiskom tipke F10
 • omogućeno kopiranje podataka dokumenata iz rezultata naprednog pretraživanja
 • napravljena korekcija greške kada je prozor od naprednog pretraživanja prelazio preko trake zadaća (taskbar)

*v2.2.59, 10.2.2014

 • omogućen prikaz zadnje otvorene mape u prozoru za dodavanje/snimanje datoteka

*v2.2.58, 29.1.2014

 • omogućeno snimanje datoteka u bazu

*v2.2.57, 22.1.2014

 • omogućeno filtriranje organizacijskih jedinica po godini koja se odabere u dokumentu
 • omogućen prikaz ukupnog broja ulaznih i izlaznih pismena po godini aplikacije

*v2.2.55, 21.1.2014

 • napravljena korekcija greške gdje se prilikom dodavanja novog dokumenta nisu preuzimali podaci klase
 • prilikom odabira ručnog unosa dokumenta, u polje vanjski ur. broj se automatski preuzima šifra organizacijske jedinice, godina te redni broj akta

*v2.2.54, 15.1.2014

 • omogućeno pretraživanje dokumenata po klasifikacijskoj oznaci

*v2.2. 53, 13.1.2014

 • omogućen prikaz organizacijskih jedinica po godini iz aplikacije, a ne po godini iz dokumenta

*v2.2.51, 8.1.2014

 • brojač predmeta vezan po godini aplikacije

*v2.2.48, 18.12.2013

 • korekcija greške prilikom snimanja postojeće klasifikacijske oznake za prebacivanje klas. plana
 • omogućen unos iznosa u stavku knjige urudžbenog zapisnika
 • omogućen ispis dokumenata po organizacijskoj jedinici unutar predmeta s mogućnošću prikaza iznosa dokumenta u ispisu
 • omogućen ispis ugovora po vrsti ugovora

*v2.2.47, 3.12.2013

 • napravljena korekcija greške gdje se nije prikazivala lista za odabir godina prilikom preuzimanja klasifikacijskog plana

*v2.2.45, 6.11.2013

 • omogućen ispis nearhiviranih predmeta

*v2.2.43, 28.10.2013

 • napravljena korekcija greške prilikom kreiranja PDF-a iz pregleda ispisa ako se u ispisu koristio font „Arial“

*v2.2.42., 30.9.2013

 • korigiran format prikaza naslova klase i urudžbenog broja prilikom kopiranja podataka dokumenta u međuspremnik

*v2.2.41, 9.7.2013

 • omogućeno napredno pretraživanje u detaljnom prikazu knjige urudžbenog zapisnika

*v2.2.40, 21.6.2013

 • omogućeno brisanje ugovora u knjizi evidencije sklopljenih ugovora
 • prilikom kreiranja predmeta ne preuzimaju se prava pristupa iz dosjea ako je prijavljeni korisnik administrator

*v2.2.39, 10.6.2013

 • omogućen ispis predmeta s dokumentima po odabranom dosjeu

*v2.2.38, 24.5.2013

 • omogućen prikaz opisa predmeta u ispisu dostavne knjige ako korisnik programa nije administrator

*v2.2.37, 23.5.2013

 • omogućen prikaz aktivne liste dostavne knjige ako je korisniku omogućena opcija “Rad s dostavnom knjigom” u katalogu korisnika

*v2.2.36, 20.5.2013

 • omogućen unos ugovora koji nije vezan za dokument koji je urudžbiran

*v2.2.35, 16.4.2013

 • omogućen unos dodatnog teksta uz iznos ugovora
 • omogućen unos iznosa u postotku za troškove koje su u ugovoru
 • omogućen unos otkaznog roka u knjizi evidencije sklopljenih ugovora

* v2.2.34, 6.3.2013

 • omogućen ispis dostavne knjige po prijavljenim korisnicima (ispis samo onih dokumenata koje je prijavljeni korisnik dodao)

*v2.2.33, 5.3.2013

 • omogućen prikaz više od jednog partnera u knjizi sklopljenih ugovora

*v2.2.32, 4.3.2013

 • omogućen izvoz podataka knjige sklopljenih ugovora u excel
 • automatska promjena ugovorne strane prilikom promjene partnera u dokumentu

*v2.2.31, 28.2.2013

 • omogućen unos praznog roka sklapanja ugovora u knjizi sklopljenih ugovora

*v2.2.30, 27.2.2013

 • omogućeno pretraživanje dokumenata u sve tri baze
 • korigiran izvoz podataka za arhinet

*v2.2.29, 20.2.2013

 • omogućen prikaz roka čuvanja ugovora, adrese i mjesta ugovorne strane u ispisu knjige sklopljenih ugovora
 • prilikom kreiranja novog ugovora u predmet ugovora se povlači podatak opis dokumenta

* v2.2.28, 5.2.2013

 • omogućen prikaz neriješenih klasifikacijskih oznaka u ispisu knjige urudžbenog zapisnika, te u upisniku predmeta upravnog postupka

*v2.2.27, 8.2.2013

 • omogućena deaktivacija referenata

*v2.2.26, 14.1.2013

 • korigirana greška prilikom snimanja partnera u stavci knjige ur. zapisnika

*v2.2.20, 3.12.2012

 • korigirana greška prilikom dodavanja novog dokumenta u knjigu ur. zapisnika

* v2.2.20, 16.11.2012

 • omogućena promjena širine stupaca u padajućem izborniku dosje u knjizi ur. zapisnika

*v2.2.11, 12.10.2012

 • omogućeno dodavanje stavki ulazne pošte u dostavnu knjigu

*v2.2.10, 10.10.2012

 • korigirana greška prilikom dodavanja novog dokumenta

*v2.2.9, 4.10.2012

 • omogućena deaktivacija organizacijskih jedinica

*v2.2.8, 1.10.2012

 • omogućeno povezivanje datoteka s knjigom ulazne pošte

*v2.2.7, 18.9.2012

 • omogućeno povlačenje datuma primitka dokumenta umjesto datuma upisa u dostavnu knjigu
 • korigirana greška prilikom snimanja predmeta

*v2.2.5, 14.9.2012

 • omogućeno povezivanje više predmeta u katalogu predmeta

*v2.2.3, 25.7.2012

 • korigiran ispis naljepnice ulazne pošte (izgled ispisa kao i u urudžbenom zapisniku)
 • omogućen ručni unos klase i ur. broja u stavku knjige ulazne pošte ako stavka nije vezana za dokument

*v2.1.33, 2.7.2012

 • omogućena evidencija sklopljenih ugovora
 • omogućena evidencija roka čuvanja dokumenata sa opcijom izlučivanja dokumenata ako je rok čuvanja istekao

*v2.1.32, 4.6.2012

 • omogućen ručni unos vanjskog ur. broja za sve smjerove dokumenata

*v2.1.31, 29.5.2012

 • omogućen ispis kataloga predmeta

*v2.1.30, 28.5.2012

 • u ispisu urudžbenog zapisnika u stupcu klasa se prikazuje i veza klase ako postoji

*v2.1.28, 10.5.2012

 • rok čuvanja predmeta se odnosi na cijeli predmet od datuma nastanka predmeta
 • dodan stupac „rok čuvanja“ u ispis knjige urudžbenog zapisnika
 • omogućen ponovni ispis knjige ulazne pošte

*v2.1.27, 26.3.2012

 • onemogućen prikaz pješčanog sata pokazivača miša prilikom odabira referenata za dostavnu knjigu

*v2.1.25, 26.3.2012

 • omogućen odabir refrenata prilikom dodavanja dokumenata u dostavnu knjigu
 • omogućen prikaz aktivne liste preuzimanja dokumenata
 • omogućeno filtriranje preuzetih i nepreuzetih dokumenata u aktivnoj listi preuzimanja dokumenata koji su vezani za prijavljenog korisnika

*v2.1.24, 23.4.2012

 • korigirana greška prilikom uređivanja predmeta (nije se prikazivao rok čuvanja)

*v2.1.23, 16.3.2012

 • korigirana greška prilikom snimanja roka čuvanja predmeta
 • korigirana greška prilikom ispisa urudžbenog zapisnika s odabirom razdoblja
 • korigirana greška u prikazu urudžbenog broja prilikom dodavanja dokumenta u knjigu izlazne pošte

*v2.1.22, 14.3.2012

 • omogućeno prebacivanje stavki knjige ulazne pošte u knjigu izlazne pošte
 • omogućen prikaz organizacijskih jedinica predmeta u odvojenom prozoru ispod liste predmeta u knjizi ur. zapisnika
 • prilikom snimanja novog predmeta, automatski se povlače organizacijske jedinice u predmet koje su definirane u dosjeu
 • prikaz predmeta u knjizi ur. zapisnika ostaje kakav je i bio definiran prije snimanja novog dokumenta

*v2.1.21, 12.3.2012

 • omogućeno dodavanje dokumenata iz knjige ur. zapisnika  u knjigu evidencije sklopljenih ugovora
 • omogućen ispis knjige evidencije sklopljenih ugovora

*v2.1.20, 28.2.2012

 • korigiran ispis knjige urudžbenog zapisnika
 • omogućen ispis predmeta upravnog postupka prvog stupnja
 • omogućen ispis naljepnice predmeta

*v2.1.19, 27.2.2012

 • korigirana greška prilikom otvaranja datoteke u knjizi ur. zapisnika

*v2.1.16, 23.02.2012.

 • korigirana greška prilikom ispisa bilo kojeg izvještaja kojima nisu pronađeni instalirani pisači

*v2.1.15, 20.2.2012

 • onemogućeno kreiranje novih predmeta sa istom klas. oznakom i dosjeom
 • omogućen obvezan odabir referenta u stavci knjige ur. zapisnika
 • omogućen odabir korisnika u katalogu referenata
 • omogućen prikaz referenata koji su vezani za prijavljenog korisnika u stavci knjige ur. zapisnika
 • automatski odabir referenta prilikom dodavanja novog dokumenta ako je za prijavljenog korisnika vezan samo jedan referent

*v2.1.13, 14.2.2012

 • korigiran ispis knjige ulazne i izlazne pošte
 • korigirana greška prilikom dodavanja ispisa u MS Excel

*v2.1.12, 9.2.2012

 • korigiran ispis knjige urudžbenog zapisnika prema uredbi
 • korigiran ispis interne dostavne knjige prema uredbi
 • korigiran ispis knjige primljene pošte

*v2.1.11, 3.2.2012

 • omogućeno dodavanje i otvaranje datoteke desnim klikom na stavku urudžbenog zapisnika
 • omogućen prikaz roka čuvanja u stavci i u tablici knjige urudžbenog zapisnika
 • prilikom pokretanja aplikacije automatski se prikazuje prozor s podacima dokumenata kojima je istekao rok čuvanja

*v2.1.9, 30.1.2012

 • godina dokumenta se povlači iz datuma primitka ili datuma nastanka ovisno o smjeru dokumenta

*v2.1.8, 24.1.2012

 • omogućen ispis predmeta sa klasifikacijskim oznakama i oznakama dosjea (vezan za godinu programa)
 • u postavkama programa dodano polje OIB i korigirani ispisi da se prikazuje OIB
 • omogućen odabir podataka za ispisa knjige ulazne pošte po rasponu rednog broja stavke
 • dodano polje opis dokumenta u ispis interne dostavne knjige

*v2.0.28, 27. 7. 2011

 • omogućen ispis dokumenata jednog predmeta u određenom razdoblju

*v2.0.27, 12.5.2011

 • korigiran ispis naljepnica za partnere

*v2.0.26, 9.5.2011

 • korigiran izvještaj „Knjiga izlazne pošte od-do“
 • nakon ispisa interne dostavne knjige, automatski se ažurira da je ispisana da se sljedeći put prilikom ispisa ne ispisuje
 • dodan stupac „opis dokumenta“ u ispis dostavne knjige
 • omogućen ispis adrese partnera iz kataloga partnera na naljepnice ili ručni unos adrese koja nije vezana za partnera

*v2.0.24, 29.3.2011

 • prilikom unosa novog dokumenta, povlači se podatak “Broj projekta” koji se definira u predmetu

*v2.0.23, 29.3.2011

 • nakon ispisa knjige ulazne pošte, automatski se pošta ažurira da je ispisana da se sljedeći put prilikom ispisa ne ispisuje

*v2.0.22, 23.3.2011

 • u knjizi izlazne pošte dodano je polje naziv dokumenta i padajuća lista način otpreme

*v2.0.20, 14.3.2011

 • omogućen skupni odabir predmeta za izvoz dokumenata u excel

*v2.0.19, 14.3.2011

 • dodana polja DATUM PRIMITKA, NAZIV PREDMETA, ZADUŽENJE i PREUZEO u ispis knjige ulazne pošte
 • omogućen ispis dostavne knjige za svaku ili više organizacijskih jedinica u katalogu organizacijske jedinice

*v2.0.18, 24.2.2011

 • omogućen odabir više partnera u stavci knjige izlazne pošte

*v2.0.5, 11.11.2011

 • omogućen ispis cijele knjige posebno za svaku godinu
 • mjesec kod datuma na naljepnici iz urudžbenog zapisnika se ispisuje slovima (1. siječnja 2011.)
 • okomito poravnate stavke: klasa, ur.broj i U Zagrebu u ispisu naljepnice iz stavke urudžbenog zapisnika- preimenovana stavka Ur.br. u Ur.broj
 • omogućen ispis naljepnica iz knjige ulazne pošte
 • skrivena polja broj akta i broj preporuke u knjizi ulazne pošte
 • korigirana greška prilikom ispisa cijele knjige koji je punio stupac klasa sa nizom brojeva 9 (999-99/99-99/9999)

*v2.0.21, 22.3.2011

 • dorađen prikaz dokumenata u knjizi urudžbenog zapisnika

*v1.0.35, 12.10.2010

 • omogućeno snimanje liste osoba

*v2.0.38, 24.05.2010

 • omogućeno dodjeljivanje poddokumenata označenim dokumentima u knjizi urudžbenog zapisnika

*v1.0.31, 10.05.2010

 • rok čuvanja predmeta u katalog predmeta
 • pretraživanje dokumenata po datumu predmeta (od-do) i po mjesecu predmeta
 • omogućen ručni unos urudžbenog broja

*v1.0.29, 29.03.2010

 • korigirana greška prilikom snimanja datuma arhiviranja u stavci urudžbenog zapisnika

*v1.0.35, 15.02.2010

 • podešeni ispisi za kataloge dosjea, osoba i organizacijskih jedinica

*v1.0.27, 11.02.2010

 • ispis omota predmeta