Ispis dokumenata

Izvještaji urudžbenog zapisnika omogućavaju bolji pregled, arhiviranje, uvez i slično.

Mogućnosti ispisa:

  • filtiriranih podataka
  • svih današnjih (kreiranih) dokumenata
  • kompletne knjige
  • ispisa naljepnica
  • u rasponu datuma
  • upravnih/neupravnih predmeta
  • arhiviranih/nearhiviranih predmeta
  • ispisa dokumenata određenog predmeta
  • izvoza u PDF prikladno za npr. slanje e-mailom
  • kreiranih izvještaja po potrebi

Ispis naljepnica

Ispis naljepnica sa urudžbenim brojevimaOdabirom određenog zapisa iz Knjige urudžbenog zapisnika omogućuje se ispis podataka na naljepnicu.

Na naljepnice se ispisuje Klasa i Ur. broj, organizacijska jedinica, datum i grad, te se na taj način žigovi u potpunosti uklanjaju iz upotrebe.

Omogućen je odabir pozicije naljepnice, tako da se arak s naljepnicama uvijek iskoristi u potpunosti.

Podaci se mogu ispisivati automatski na originalan dokument. Potrebno je samo umetnuti dokument u pisač, odabrati mjesto na papiru gdje se žele ispisati podaci, te odabrati ispis.

Ispis podataka

Svjesni smo da su ispisi dokumenata i izvještaji od izrazitog značaja za sve korisnike. Iz tog razloga, ispise se prilagođavaju po potrebi i prema zahtjevima korisnika.

Moguće je prilagoditi svaki ispis podataka ili izvještaj dodavanjem logotipa tvrtke ili ustanove. Moguće je i  podešavanje ispisa naljepnica prema željenim dimenzijama, odabir podataka za ispis, kao i kreiranje potpuno novih izvještaja prema potrebama korisnika.

Odabir vremenskog intervala

Većina izvještaja nudi odabir vremenskog intervala kako bi korisnik sam mogao samostalno odabrati podatke koje  želi ispisati.

Korištenjem vremenskog intervala, s lakoćom je moguće odabrati podatke za ispis neovisno radilo se o dnevnim, mjesečnim ili periodičnim izvještajima.

Ispis cijele knjige

Ispis knjige urudžbenog zapisnikaU naprednijoj verziji aplikacije omogućeno je ispisivanje cijele knjige urudžbenog zapisnika što bi se trebalo napraviti krajem godine, te u papirnom obliku Knjigu pohraniti u arhivu.

Ispis prikazuje sve dokumente koji su urudžbirani u svom predmetu s brojem klase i urudžbenim brojem, datumom nastanka ili primitka, te opisom predmeta i partnerom ukoliko postoji takva veza.

Odabir podataka za ispis

Opcije ispisaSvi podaci koji su uneseni u bazu podataka mogu se ispisati u bilo kojem trenutku. Uz program dolaze unaprijed definirani izvještaji, međutim, ukoliko oni ne bi odgovarali potrebama korisnika, svaki ispis je moguće prilagoditi.

Ono što je prikazano u tablici, šalje se na izvještaj, bez obzira na to koliko je podataka prikazano. Ispis se uglavnom koristi kada se žele ispisati samo podaci koji su se pojavili nakon pretraživanja.

Izvoz podataka u PDF i Excel format

Sve izvještaje moguće je izvoziti u PDF i Excel format. Takav izvještaj moguće je poslati putem e-maila.