Korisne poveznice i dokumentacija za proračunske korisnike

Linkovi:


Do donošenja naputka o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena i na dalje ostaje na snazi Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (Nar. nov. br., broj 38/88) kojim su propisane brojčane oznake tijela i jedinstvene klasifikacijske oznake koje se rabe u uredskom poslovanju za jedinstveno označavanje pismena i predmeta.

Tko je dužan primjenjivati propise uredskog poslovanja?
  • Tijela državne uprave;
  • Tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Pravne osobe koje imaju javne ovlasti;
  • Stručne službe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, Ured predsjednika Republike Hrvatske, druga državna tijela