Evidencija radnika

Svi podaci o radniku unose se na jedno mjesto. Podaci se unose na jednostavan način, te im je moguće pristupiti u bilo kojem trenutku.

Unutar aplikacije nalaze se svi podaci koji su određeni pravilnikom o načinu vođenja evidencije o radnicima. Podaci su podijeljeni na kontakt podatke, osobne, poslovne podatke i povijest promjena nad podacima.

Na kartici kontakt podaci radnika vode se potrebni podaci od adrese do telefonskih brojeva, e-mail adrese, te ostalih podataka.

U podacima se radnik povezuje s radnim vremenom, smjenama, odjelom, te ostalim bitnim podacima.

Unošenjem kontakt podataka radnika moguće je na brz način doći do podataka sadašnjih i prijašnjih radnika, na jednom mjestu bez dodatnog trošenja vremena na pretraživanje.

Evidencija radnika

Povijest promjena

Uz svaku promjenu, koja se napravi u podacima radnika, moguće je unijeti napomenu koja će pobliže opisati iz kojeg je razloga određena promjena.

Sve promjene nad podacima radnika nalaze se jednom mjestu, te ih je moguće pregledavati.

Osobni podaci radnika

Omogućeno je vođenje evidencije radnika sa svim podacima određenih pravilnikom o načinu vođenja.

Aplikacija provjerava valjanost OIB-a, te je dodano polje dodatne evidencije ukoliko unutar tvrtke postoji dodatni evidencijski broj odnosno interna šifra djelatnika.

Poslovni podaci radnika

Poslovni podaci radnikaUnutar poslovnih podataka radnika moguće je povezati svakog radnika s odjelom, te mu odrediti radno vrijeme koje je moguće promjeniti.

Dodana su polja:

  • datum sklapanja ugovora
  • početak radnog odnosa
  • ukupno tjedno radno vrijeme u satima
  • druga polja koja su obavezna prema pravilniku o vođenju evidencije radnika

Filtriranje radnika prema radnom odnosu

Unutar kataloga radnika moguće je filtrirati radnike prema statusu njihovog zaposlenja. Prema pravilniku, podaci radnika čuvaju kao dokumentacija trajne vrijednosti. Moguće je filtrirati radnike koji su trenutačno zaposleni u tvrtki, prijašnje radnike, prikaz svih radnika unutar tvrtke, te obrisanih radnika.

Ispis podataka radnika

Ispis podataka radnikaSve unesene podatke radnog vremena moguće je ispisati na pisač.

Ispis je moguće prilagoditi individualnim potrebama i željama korisnika aplikacije.