Korisnici i korisnička prava

Aplikacija nudi otvaranje neograničeni broja korisničkih računa za korisnike koji će voditi evidenciju radnog vremena za sebe i svoj odjel. Administrator aplikacije dodjeljuje korisnička prava svakom novom korisniku, te je u mogućnosti promijeniti korisnička prava postojećem.

Korisnici aplikacije dobivaju pristupne podatke na svoju e-mail adresu, te su odmah u mogućnosti pristupiti vođenju evidencije radnika i radnog vremena ovisno o pravima dodijeljenim od strane administratora aplikacije.

Korisnički račun korisnika koji više ne vodi evidenciju, moguće je deaktivirati. Korisnik će se i dalje nalaziti na listi korisnika, te ga je moguće ponovno aktivirati u svakom trenutku.

Korisnici aplikacije

Neograničen broj korisnika aplikacije

Mogućnost odabira neograničenog broja korisnikaAplikacija nudi neograničen broj korisnika.

Administrator aplikacije odabire broj korisnika koji će voditi evidenciju radnog vremena. Svakom korisniku aplikacije dodjeljuju se korisnička prava kojima se omogućava/ograničava korištenje aplikacije. Korisnik dobiva pristupne podatka za korištenje aplikacije na svoju e-mail adresu, te je u mogućnosti pristupiti vođenju evidencije radnog vremena.

Korisnička prava

Svakom novom korisniku aplikacije moguće je dodijeliti korisnička prava ovisno o njegovom položaju unutar tvrtke. Moguće je samo pregledavati i ispisivati evidenciju, voditi evidenciju radnog vremena za radnike, te ukoliko poslodavac kao administrator dodijeli pojedinog korisniku sva prava, taj korisnik će moći koristiti sve funkcije i mogućnosti aplikacije.

Korisnička prava dodjeljuju se prilikom dodavanja korisnika unutar aplikacije.