Smjenski rad

Odabir smjenskog radaUkoliko tvrtka ili ustanova koristi smjenski rad, aplikacija nudi kreiranje raznolikog i neograničenog broja smjena. Svakog radnika moguće je povezati s njegovom smjenom.

Odabirom smjenskog rada u kalendaru evidencije, aplikacija će automatski dodavati smjene povezane s pojedinim radnikom prilikom kreiranja radnog vremena.

Rad sa smjenama

Moguće je kreirati pojedinačne smjene ovisno o rasponu radnog vremena smjena ili je moguće kreirati globalne smjene. Kako bi se radnicima dodao smjenski rad, u podacima radnika potrebno je povezivanje radnika sa smjenom.

Unutar kalendara za dodavanje evidencije odabiru se smjene koje će se dodati pojedinim radnicima ovismo o njihovom radnom vremenu.

Pojedinačne smjene

Pojedinačne smjene zapravo se odnose na smjenski rad koji se odvija unutar jutarnje, popodnevne i noćne smjene rada. Prilikom kreiranja pojedinačnih smjena moguće je odabrati dva ili sva tri vremenska intervala smjena. Omogućen je odabir početnog datuma vođenja smjena kako bi aplikacija znala od kojeg datum će početi voditi smjenski rad uzimajući prvu odabranu smjenu kao početnu.

Globalne smjene

Globalna smjena za sve radnikeGlobalne smjene su zamišljene za slučaj kada radnici unutar tvrtke rade u neredovitim smjenama, te nemaju identično radno vrijeme.

Omogućeno je kreiranje neograničenog broja smjena odabirom vremenskog intervala trajanja smjene. Prilikom kreiranja radnog vremena unutar evidencijskog kalendara i filtriranjem radnog vremena prema globalnoj smjeni, aplikacija će automatski unijeti radno vrijeme odabrane smjene.