MAG-ERA – Evidencija radnika i radnog vremena

U „Narodnim novinama“ broj 32 od 20. ožujka 2015. godine objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je stupio na snagu  28. ožujka 2015. godine.

Pravilnik propisuje da svaki poslodavac ima obvezu voditi evidenciju rada radnika na dnevnoj bazi i na mjestu rada radnika.

Mag informatika je osmislila rješenje kojim se u potpunosti olakšava vođenje evidencije podataka radnika i njihovog radnog vremena.

Prednosti evidencija radnog vremena

Prednost evidencije radnog vremenaKroz aplikaciju je moguće evidentirati radno vrijeme radnika, filtriranih po odjelima što dodatno olakšava snalaženje među podacima.
Vođenje evidencije za cijeli mjesec unaprijed ili unazad (do određenog razdoblja kada se zatvara mogućnost izmjena i dodavanja), planiranje godišnjeg odmora za cijelu godinu i uređivanje evidentiranog radnog vremena do najsitnijeg detalja unutar dnevne evidencije.

Evidencija blagdana

Unutar aplikacije, vikendi, državni praznici i blagdani su označeni drugačijom bojom kako bi bili uočljiviji. Ukoliko se dodaje evidencija radnog vremena za cijeli mjesec, aplikacija automatski dodaje tip vremena Državni praznik koji se prikazuje u izvještaju kao poseban tip vremena.

Dnevna evidencija radnog vremena

Dnevna evidencija radnog vremena nudi najtočnije evidentiranje radnog vremena u vremenskim intervalima od 15 minuta, pola sata i sat vremena.

Unutar vođenja dnevne evidencije moguće je uređivati dodano vrijeme do najsitnijih detalja.

Prikaz dnevne evidencije nudi pregled kroz dva dana za evidentiranje noćnog i smjenskog rada.

Evidencija radnika

Evidencija podataka radnikaPrema pravilniku, određene su obavezni tipovi radnog vremena koji prate vođenje evidencije radnog vremena. Sukladno pravilniku, unutar aplikacije se nalaze sve obavezne stavke određene pravilnikom, kao i dodatne stavke neobaveznih ali korisnih podataka.

Podaci o radnicima mogu se izmjenjivati ali ih je nemoguće brisati iz aplikacije. Brisanje je onemogućeno jer po zakonu poslodavac mora čuvati sve podatke zaposlenika kao dokumentaciju trajne vrijednosti.

Ukoliko dođe do pogrešnog unosa ili do dvostrukog unosa radnika, aplikacija daje mogućnost brisanja unesenih podataka. Obrisane radnike moguće je pregledati u katalogu radnika filtriranjem prema obrisanim radnicima.

Više o evidenciji radnika možete pročitati ovdje.

Mjesečna evidencija radnog vremena

Mjesečna evidencija radnog vremenaUnutar mjesečnog kalendara za vođenje radnog vremena moguće je voditi evidenciju radnika po mjesecima, te filtrirati radnike po odjelima u različitim vremenskim intervalima.

Moguće je vođenje evidencije različitih tipova radnog vremena ili planiranje godišnjih odmora za proaktivnu evidenciju.

Na mjesečnoj evidenciji moguće je s dva klika miša evidentirati radno vrijeme pojedinog radnika za svaki dan ili cijeli mjesec unaprijed.

Funkcije evidencije radnog vremena

Vođenje evidencije

Vođenje evidencije radnog vremena omogućeno je na mjesečnoj bazi kao i detaljno uređivanje evidentiranog radnog vremena na dnevnoj bazi unosa.

Planiranje radnog vremena

Aktivnim vođenjem evidencije u mogućnosti ste planirati godišnje odmore vaših zaposlenika, poslovna putovanja, te unaprijed planirane terenske radove.

Uređivanje evidencije

Moguće je mijenjati tipove radnog vremena, uređivati evidenciju i ispisivati gotove izvještaje radnog vremena na mjesečnoj, tjednoj ili dnevnoj bazi.