Odjeli

Unutar svake tvrtke postoje odjeli neovisno da li se radilo o lokalnim odjelima, podružnicama ili udaljenim lokacijama radnika kao što su gradilišta.

Svakog radnika kojeg se unese u aplikaciju moguće je povezati s odjelom (organizacisjkom jedinicom) unutar tvrtke.

Radnici se filtriraju prema odjelima prilikom vođenja evidencije što znatno olakšava snalaženje prilikom evidentiranja radnog vremena za više desetina zaposlenika.

Voditelji odjela

Svaki odjel moguće je povezati sa osobom koja će voditi evidenciju radnog vremena za sve zaposlenike unutar odjela. Nebitno da li se radilo samo o jednoj ili više osoba, ovisno koliko su veliki odjeli, moguće je dodati više voditelja za pojedinu jedinicu. Svakog korisnika moguće je povezati s više odjela za koje vodi evidenciju radnog vremena.

Svaki voditelj odjela je ujedno i korisnik aplikacije.

Korisnička prava

Svaka osoba koja vodi evidenciju zaposlenika ili vodeća osoba unutar pojedinog odjela, ujedno je i korisnik aplikacije, te joj administrator aplikacije dodjeljuje korisnička prava. Poslodavac odlučuje kojoj razini korištenja pojedina osoba može pristupiti ovisno o položaju unutar tvrtke. Na taj način osigurava se zaštita i tajnost podataka o radnicima.

Korisnička prava svakog korisnika