Matična knjiga učenika

knjigaMatična knjiga učenika predstavlja Katalog u kojem se nalaze podaci svih polaznika obrazovne ustanove.

Iz matične knjige učenika kreiraju se svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i prijavnice za ispite, te se vrši prebacivanje učenika u novu školsku godinu i više razrede.

Omogućen je pregleda učenika po razredima ili cjelokupni pregled svih polaznika određene obrazovne ustanove, te ispis podataka matične knjige učenika.

Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslihUz izradu dokumenata za redovno školovanje, moguće je i izraditi svu potrebnu dokumentaciju za školovanje i edukaciju odraslih. Sva potreba dokumentacija izrađuje se iz kataloga matične knjige učenika.

Moguće je izraditi sve dokumente od potvrda, rješenja, odluka, uvjerenja o usavršavanju i osposobljavanju, upisnice, te svjedodžbe o položenim predmetima.

Više o obrazovanju odraslih možete pročitati ovdje.

Prebacivanje podataka u druge sustave

Sama aplikacija nudi mogućnosti prebacivanja podataka u druge sustave: eMatica i Agencije za obrazovanje odraslih.

Moguće je prenijeti sve podatke, te ih nije potrebno dvostruko unositi na više mjesta jer se prebacivanjem u druge sustave prebacuju svi potrebni podaci putem xml datoteke.

Prijenos i prebacivanje podataka u druge sustave

Kreiranje svjedodžbi

Kreiranje svjedodžbiSve svjedodžbe kreiraju se preko kataloga matične knjige učenika. Odabir podataka na svjedodžbu riješen je automatizmom tako da je moguće odabrati gotove liste predmeta za razreda.

Na isti je način moguće kreirati i završne svjedodžbe. Kreirane svjedodžbe moguće je, po potrebi, podesiti u dizajnu svjedodžbi i ispisati na pisač.

Više o svjedodžbama možete pročitati ovdje.

Prijave i upisi

Prijave i upisiNa prijavu se dodaju predmeti koji su potrebni za upis, upisuju se ocjene iz potrebnih godina obrazovanja koje aplikacija automatski izračunava u potrebne bodove za upis.

Prema broju učenika, potrebnih za upis u pojedini program, kreiraju se rang liste. Na listi se prikazuju polaznici koji zadovoljavaju najviše uvjeta za pojedini smjer.

Ukoliko jedan polaznik ima više prijava za više programa, aplikacija automatski nudi prioritetno rangiranje i prilikom upisa učenika u pojedini program uklanja ga iz drugih, te time radi mjesta za upis ostalih prijavljenih učenika.

Prijavnice

Moguće je kreirati i ispisati prijavnice za ispite i završne ispite.

Odabirom učenika, njegovi podaci se automatski preuzimaju. Potrebno je samo unijeti ocjene i popuniti ostala potrebna polja, te je prijavnica sprema za ispis i potpis.