Svjedodžbe i završne svjedodžbe

Svjedodžbe i završne svjedodžbeOmogućeno je kreiranje Svjedodžbe i završne svjedodžbe.

Svjedodžbe su dokumenti koji se izdaju polaznicima obrazovne ustanove na kraju obrazovnog razdoblja.

Završne svjedodžbe su dokumenti koji se izdaju polaznicima na kraju njihovog školovanja u obrazovnoj ustanovi.

Svjedodžbe se kreiraju iz kataloga polaznika ustanove. Aplikacija nudi mogućnost automatskog preuzimanja gotove liste predmeta razreda kako se isti zapisi ne bi morali višestruko unositi.

Iz kreirane svjedodžbe moguće je automatski ispisati pohvalnicu koja se uručuje polazniku.

Više o svjedodžbama možete pročitati ovdje.

Potvrde za nastavak školovanja

Potvrda o nastavku školovanja izdaje se prilikom promjene obrazovne ustanove tijekom tekuće školske godine. Iz Kataloga matične knjige učenika potrebno je označiti polaznika za kojeg se izdaje potvrda, te se odabirom opcije otvara prozor u kojeg se unose ocijene.

U prozoru matičnih podataka učenika podaci učenika se automatski povlače, dok se na kartici ocjene odabiru predmeti i ocjene ovisno o školskoj godini.

Prijavnice ispita i završnih ispita

Prijavnice ispita i završnih ispitaPrijavnice za ispite kreiraju se unutar kataloga Matične knjige učenika.

Moguće je izraditi prijavnice za pojedine ispite i prijavnice za završne ispite. Za izradu prijavnica Katalog matične knjige mora biti otvoren, polaznik za kojeg se kreira prijavnica mora biti odabran, te je potrebno odabrati vrstu prijavnice.

Prijavnica završnog ispita izrađuje se na isti način. Razlika je u tome da nema odabira kriterija već se automatski otvara prozor u kojeg se unose podaci.

Potvrde polugodišta

Potvrde na polugodištu ručno se kreiraju za svakog polaznika zasebno, te se odabiru predmeti i upisuju ocjene.

U potvrdu se upisuju pohvale i kazne, ukoliko postoje, te opravdani i neopravdani izostanci s nastave.

Uvjerenje o osposobljavanju i usavršavanju

Uvjerenje o osposobljavanju i usavršavanjuUvjerenja o osposobljavanju izdaju se nakon završenog školovanja pojedinog programa obuke.

Uvjerenje o usavršavanju izdaje se prilikom položenog programa usavršavanja u pojedinoj obrazovnoj ustanovi.

Uvjerenja se kreiraju za svakog polaznika zasebno, te se podaci odabranog polaznika automatski povlače. Potrebno je odabrati datum polaganja, te upisati nastavni sadržaj s pripadajućim ocjenama.

Više o obrazovanju odraslih možete pročitati ovdje.

Svjedodžba o položenim predmetima

Svjedodžba o položenim ispitima izdaje se nakon završetka prekvalifikacije unutar određene ustanove npr. ukoliko je polaznik završio trogodišnju školu određenog programa i želi se prekvalificirati, polaže razliku ispita i nakon završetka prekvalifikacije izdaje mu se svjedodžba o položenim predmetima.

Odluke o priznavanju/razlikama predmeta

Odluke o priznavanju/razlikama predmetaOdluke o priznavanju/razlikama predmeta kreiraju se odabirom polaznika iz kataloga matične knjige učenika.

Odabirom polaznika, njegovi podaci automatski se povlače. Automatski se kreiraju klase, ur. brojevi i datumi svjedodžbi po godinama, te je potrebno unijeti potrebne predmete i odgovarajuće ocjene.